Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Vackert boende i lantlig miljö

För dig som vill bo på landet men ha nära till bekvämligheter. Gården ligger bara 3 kilometer utanför Kungsör och inom pendlingsavstånd till Eskilstuna och Västerås. Skolbussen går längs byvägen. Ett ombonat gårdscentrum med bostadshus och två flyglar, Undantaget/gäststuga och sädesmagasin som kan användas som förråd. I trädgården finns det flera äppelträd, syrénbuskar och en fin pergola att sitta i och njuta av trevliga fikastunder medan barnen leker i skogsslänten bakom. Den äldre gäststugan Undantaget har inte använts på flera år och behöver renoveras. Stugan har dock alla möjligheter att göras om till en unik gäststuga eller generationsboende. Norr om boningshuset finns en stor ekonomibyggnad och ett äldre timrat hönshus med hönsgård på baksidan. Väl samlad gårdsbild inramad av grönska. Fastigheten omfattar 9,2 ha varav 2,5 ha är skogsmark och uppskattat virkesförråd om 450 m³sk. I anslutning till gården finns natursköna inägor i småbrutet landskap att bruka eller för småskalig djurhållning. Enligt skogsbruksplanen är 4,9 ha inägomark och uppskattningsvis är 4 ha en sammanhängande åkerteg. Med närhet till både skog, vatten och stad finns här något för att hela familjen ska trivas.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
9,2 ha
Skogsmark:
2,5 ha
Inägomark:
4,9 ha
Väg och kraftledning:
0,2 ha
Berg/hällmark:
0,1 ha
Övrigmark:
1,5 ha
Boyta:
120 kvm
Fastighet:
Kungsör Råsta 1:24, Gårdscentra
Råsta 104
73691 Kungsör
Utgångspris

3 200 000 kr

Försäljningssätt

Anbud, senast 2019-05-10, kl 13:00

Visningar

2019-04-18 16:00 - 17:00

Anmäl gärna att du kommer till mäklarassistent Elin Sandström på elin.sandstrom@lrfkonsult.se

2019-04-28 11:00 - 12:00

Anmäl gärna att du kommer till mäklarassistent Elin Sandström på elin.sandstrom@lrfkonsult.se

Kontakt

bild_Fredrika
bild_Thomas
LRF Konsult Västerås
Badhusgatan 8
722 15 Västerås
Kungsör Råsta 1:24, Gårdscentra

Vackert boende i lantlig miljö

För dig som vill bo på landet men ha nära till bekvämligheter. Gården ligger bara 3 kilometer utanför Kungsör och inom pendlingsavstånd till Eskilstuna och Västerås. Skolbussen går längs byvägen. Ett ombonat gårdscentrum med bostadshus och två flyglar, Undantaget/gäststuga och sädesmagasin som kan användas som förråd. I trädgården finns det flera äppelträd, syrénbuskar och en fin pergola att sitta i och njuta av trevliga fikastunder medan barnen leker i skogsslänten bakom. Den äldre gäststugan Undantaget har inte använts på flera år och behöver renoveras. Stugan har dock alla möjligheter att göras om till en unik gäststuga eller generationsboende. Norr om boningshuset finns en stor ekonomibyggnad och ett äldre timrat hönshus med hönsgård på baksidan. Väl samlad gårdsbild inramad av grönska. Fastigheten omfattar 9,2 ha varav 2,5 ha är skogsmark och uppskattat virkesförråd om 450 m³sk. I anslutning till gården finns natursköna inägor i småbrutet landskap att bruka eller för småskalig djurhållning. Enligt skogsbruksplanen är 4,9 ha inägomark och uppskattningsvis är 4 ha en sammanhängande åkerteg. Med närhet till både skog, vatten och stad finns här något för att hela familjen ska trivas.

Byggnader

Mangårdsbyggnad

1 ½-plans bostadsbyggnad med byggnadsmått om 9,1 * 11,1 m enligt mätning. Timmerstomme uppförd på torpargrund, murad skorsten, fasad med rödmålad träpanel och 3-glasfönster, installerade 2011-2012. Betongpannor. Luftvärmepump och oljefyllda elradiatorer. Eldstäder ej godkända. Jordfelsbrytare. Grävd brunn som försörjer totalt 4 hushåll i byn, varje hushåll står för egen pump och ingen skriftlig överenskommelse finns i dagsläget. Avlopp med 2-kammarbrunn, ny infiltration - godkänd. Fiber genom IP-Only, ingrävda rör men ej driftsatt, säljarna har tecknat avtal. Planlösning Nedre plan: Rymligt kök med normal standard och städskåp/förråd med varmvattenberedare, hall med inbyggd garderob, vardagsrum/sovrum med kakelugn och finrum med öppen spis och fönster åt två väderstreck för mycket ljusinsläpp. Toalett med våtrumsmatta och tapet, WC och handfat. Vid köket finns en tillbyggnad med entré, skåp/garderob och värmeskåp. Övre plan: Stor hall med utgång till balkongen. Två sovrum med platsbyggda garderober, ena sovrummet har furugolv. Badrum med våtrumsmatta på golv och vägg, dusch, WC och kommod. Flera kattvindar och förråd. Vid ombyggnationen av badrummet stängdes det för de bakre kattvindarna. Övre plans kattvindar, förråd och badrum är påverkade av snedtak.

Flyglar

Övriga byggnader Undantaget/Södra Flygeln Stuga med oinredd kallvind. Byggnadsmått om 6 * 8,5 m enligt mätning. Liggande timmerstomme uppförd på torpargrund, betongtegel och 1-glasfönster, kopplade. Litet kök med 50-tals standard och vedspis, vardagsrum med trägolv och sovrum med breda trätiljor i tak. Spegeldörrar. Förråd/Norra Flygeln Gammalt sädesmagasin med potatiskällare under hela byggnaden. Byggnadsmått om 7,2 * 7,2 m enligt mätning. Timmerstomme, betongpannor. Två förråd med övervåning. Tillbyggd vedbod och förråd på baksidan med byggnadsmått om 4,05 * 7,2 m enligt mätning.

Ekonomibyggnader

Ladugård Byggnadsmått om 10 * 36 m enligt mätning. Regel/timmerstomme, aluminium takplåt, logdel med trägolv. Skulle över ladugård och garage. Garage med värme och inkommande vatten, vattenfilter. Liten snickeriverkstad med elvärme, bandsåg, bänksåg och hyvel. Dessa medföljer i köpet. Hönshus Byggnadsmått om 4,7 * 7,1 m enligt mätning. Knuttimrat, stengrund, aluminium takplåt och fönster med spröjs. Utrymme för höns och foder. Inhägnad hönsgård på baksidan.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i april 2018 av Mellanskog. Skogsbruksplanen har delats upp efter föreslagen avstyckning. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 2,5 ha med ett virkesförråd om 450 m³sk, varav 80 % är G2- och S2-skog. Medelbonitet på 4,2 m³sk per ha. Högt medeltal 230 m³sk per ha. Trädslagsblandning 25 % tall, 3 % gran och 72 % björk. Ojämn åldersfördelning med ingen skog yngre än 60 år.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Åkermark

4,9 ha inägomark enligt uppgift från Skogsbruksplan. Åkermarken är idag utarrenderad. Uppsägning för avflyttning kommer att ske och stödrätterna kommer vid avtalets upphörande att återgå till markägaren.

Jakt

Jakten har varit upplåten till Granhammar/Råsta jaktklubb men är uppsagd med avträde den 30 juni 2019. Jakten är därefter tillgänglig för köparen.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns två fornlämningar i form av stensättningar/gravar registrerade hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. Fornlämningarna är belägna i åkerholmar på avdelning 7. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Fastighetsbildning

Från fastigheten har markområden avyttrats och sammanlagts med annan fastighet. Kvar är stamfastigheten Kungsör Råsta 1:24. P g a av nämnda fastighetsförrättning finns inget fastställt taxeringsvärde för enheten utan har beräknats. Fastighetsutdraget är inte uppdaterat och arealen kan komma att justeras något mot i detta PM redovisade arealuppgifter.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Områdesbeskrivning

Fastigheten ligger i distriktet Kung Karl i Kungsörs kommun och närmsta tätort är Kungsör (3 km). Kungsör är beläget både i Södermanlands och Västmanlands län. Orten ligger vackert belägen vid Arbogaåns utmynning i Mälaren. I Kungsör finns matbutiker, bensinstationer, småbutiker, bibliotek, vårdcentral, förskolor och grundskolor. Gymnasieskolor finns i de närliggande orterna Arboga, Köping och Eskilstuna. Via tåg eller buss kan man enkelt och smidigt pendla till Eskilstuna, Köping, Västerås eller Stockholm. Kungsör är en ort rik på både historia, kultur och vackra sevärdheter i stad och på landet. På 1500-talet grundades Kungsuddens kungsgård som länge var en populär tillflyktsort för flera svenska kungar. Idag är Kungsudden ett välbesökt och omtyckt utflyktsmål med historiska vingslag och som bjuder på vackra naturupplevelser. I Kungsör finns ett Museistråk som ger möjlighet att promenera mellan ortens alla museer. Varje år arrangeras en kulturvecka i Kungsör, utställningar och föreläsningar anordnas regelbundet på biblioteket och bussresor till teatern i Västerås. För den aktive finns det en uppsjö av aktiviteter som du kan uppleva på egen hand, med familjen eller med vänner. Här finns bl. a badhus, hundarena, ishall, ridhus, sporthallar och fler utomhusanläggningar. För den som inte har egen utrustning finns Fritidsbanken, där man gammal som ung kan låna olika sport- och fritidsutrustningar gratis. Vid Lockmora fritidsgård utgår motionsspår i varierande skogsterräng och vintertid finns preparerade skidspår. Genom Lockmoraområdet löper även Drottning Kristinas ridled, Östra cykelleden och Kungsörsleden. Med Arbogaån och Mälarens närhet är Kungsör en bra utgångplats för fiske, båtliv, kanotpaddling och bad. Fisket i Mälaren är fritt så länge man håller sig till handredskap. Normal hänsyn gäller. I Arbogaån gäller att det är fritt för fiske upp till följande punkter: den norra sidan fram till landsvägsbron och den södra sidan fram till Runnabäckens utlopp. Kungsör har en gästhamn med 12 gästplatser och tillgång till dusch, WC, färskvatten och el. I närheten av Kungsör finns flera natursköna badplatser, t.ex. Skillingeudd, Botten och Ekuddens camping. Vid Ekuddens camping kan man även hyra kanoter och kajaker.

Kommunikationer

Busstrafiken i Kungsör utförs av VL. För tidtabeller, linjekartor och annan information, se VL:s hemsida www.vl.se Tågtrafik. För tidtabeller och annan information, se SJ:s hemsida: www.sj.se

Kontakt

bild_Fredrika
bild_Thomas
LRF Konsult Västerås
Badhusgatan 8
722 15 Västerås

Liknande fastigheter