Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Två skogsfastigheter i Umeå Ängersjö

Umeå Ängersjö 1:8 och 1:12 förmedlas av LRF Konsult, landets största förmedlare av jord och skogsfastigheter. Fastigheterna försäljes tillsammans och består av 2 skiften och är belägna väster om Ängersjö Umeå Kommun. Totalt 43,3 ha, varav 39,4 ha är produktiv skogsmark. - Beräknad medelbonitet 4 m³sk per hektar - Totalt uppskattat virkesförråd 5940 m³sk - Beräknad årlig tillväxt 147 m³sk per år Fina Jakt & fiskemöjligheter! För vägbeskrivning (se karta) eller på LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
43,3 ha
Skogsmark:
39,4 ha
Skogsimpediment:
2,2 ha
Åkermark:
1,0 ha
Övrigmark:
0,7 ha
Virkesförråd:
5 940 m³sk
Fastighet:
UMEÅ ÄNGERSJÖ 1:8, 1:12

90571 Hörnefors
Utgångspris

1 700 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan, senast 2019-04-21

Kontakt

bild_Robin
bild_Roger
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå
UMEÅ ÄNGERSJÖ 1:8, 1:12

Två skogsfastigheter i Umeå Ängersjö

Umeå Ängersjö 1:8 och 1:12 förmedlas av LRF Konsult, landets största förmedlare av jord och skogsfastigheter. Fastigheterna försäljes tillsammans och består av 2 skiften och är belägna väster om Ängersjö Umeå Kommun. Totalt 43,3 ha, varav 39,4 ha är produktiv skogsmark. - Beräknad medelbonitet 4 m³sk per hektar - Totalt uppskattat virkesförråd 5940 m³sk - Beräknad årlig tillväxt 147 m³sk per år Fina Jakt & fiskemöjligheter! För vägbeskrivning (se karta) eller på LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Kontaktperson Ingvar Konradsson tel. 070-5237535 I området finns det gott om vilt. 2018 sköts 13 st kronhjortar inom området.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd behövs ej för fysisk person.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Se Sverige) På fastigheten 1:12 finns ett försumpat område, registrerat som sumpskog hos Skogsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Fastigheterna säljs med friskrivningsklausul enligt Kammarkollegiet - Allmänna Arvsfondens regler.

Vägbeskrivning/ navigering på fastighet

För vägbeskrivning (se karta) eller på LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Kontakt

bild_Robin
bild_Roger
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå

Liknande fastigheter