Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Möjlighet på Rådmansö

Lantligt belägen skogsfastighet 20 minuter från Norrtälje och knappt 1 timme från Stockholm. Fridfullt område mellan Väster- och Östernäs på Rådmansö. Från södra delen av fastigheten är det endast 700 meter till småbåtshamn och havet. Till Rådmansö ångbåtsbrygga ca 3 km bilvägen. Det finns möjlighet att stycka av fastigheten till 2-3 fastigheter. Uppskattat virkesförråd från laserscanning (2010) är 436 m³sk. Det finns goda möjligheter att hitta en båtplats att hyra. Letar ni ett bra permanent- eller fritidsboende på Rådmansö kan det här vara precis rätt plats att bygga på. Rådmansö är en halvö ca 10 km öster om Norrtälje i Norrtälje kommun där bland annat Kapellskär, Gräddö och Räfsnäs ligger. Rådmansö socken omfattar östra delen av halvön där också E18 avslutar sin sträckning i Sverige i Kapellskär. Buss 631 stannar på Östernäs Bryggväg. Anmäl intresse till fastighetsmäklaren för mer information och pris. Använd med fördel Gårdskartan via webbannonsen när ni besöker fastigheten.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
3,0 ha
Skogsmark:
3,0 ha
Fastighet:
NORRTÄLJE RÅDMANSÖ-VÄSTERNÄS
Östernäsvägen (32)
76194 Norrtälje
Försäljningssätt

Öppen budgivning

Kontakt

bild_Patrik
LRF Konsult Stockholm
Franzéngatan 1 B
112 51 Stockholm
NORRTÄLJE RÅDMANSÖ-VÄSTERNÄS

Möjlighet på Rådmansö

Lantligt belägen skogsfastighet 20 minuter från Norrtälje och knappt 1 timme från Stockholm. Fridfullt område mellan Väster- och Östernäs på Rådmansö. Från södra delen av fastigheten är det endast 700 meter till småbåtshamn och havet. Till Rådmansö ångbåtsbrygga ca 3 km bilvägen. Det finns möjlighet att stycka av fastigheten till 2-3 fastigheter. Uppskattat virkesförråd från laserscanning (2010) är 436 m³sk. Det finns goda möjligheter att hitta en båtplats att hyra. Letar ni ett bra permanent- eller fritidsboende på Rådmansö kan det här vara precis rätt plats att bygga på. Rådmansö är en halvö ca 10 km öster om Norrtälje i Norrtälje kommun där bland annat Kapellskär, Gräddö och Räfsnäs ligger. Rådmansö socken omfattar östra delen av halvön där också E18 avslutar sin sträckning i Sverige i Kapellskär. Buss 631 stannar på Östernäs Bryggväg. Anmäl intresse till fastighetsmäklaren för mer information och pris. Använd med fördel Gårdskartan via webbannonsen när ni besöker fastigheten.

Skogsuppgifter

Uppgifterna hämtade från skogliga grunddata (Skogsstyrelsen). Uppmätt areal: 2.2 hektar. Datum för laserskanning:2010-11-04 Virkesförråd medel 198 m3sk/ha. Totalt virkesförråd:436 m³sk. Skogsbruksplan saknas. Naturvärde finns (Skogsstyrelsens Skogens Pärlor). Se bilaga.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Besiktning

Fastigheten kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, eventuell pågående jakt och liknande. Meddela gärna fastighetsmäklaren innan ni åker ut.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd kan i vissa fall krävas från länsstyrelsen vid förvärv av lantbruksegendom, enligt glesbygdsområde.

Fiske

Fastigheten Norrtälje Rådmansö-Västernäs 1:68 har andelar i en fiskesamfällighet, Rådmansö-Västernäs fs:10. Samfälligheten bildades i ett laga skifte år 1845. Se separat karta.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten.

Naturvärden

Finns registrerat från 1994-09-12, Lövskogslund/Hagmarksskog (LÖVLUND_ONV), Ärendebeteckning: N 6883-1994. Enligt Norrtälje kommun är det ingenting kommunen skulle utreda vidare inför en ansökan om förhandsbesked för byggnation av 1-3 bostadshus.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen sydost om Norrtälje på Rådmansö, söder om E18. Kör E18 mot Kapellskär och sväng av AB 1033, Östernäs bryggväg . Sväng höger efter 400 meter in på Västernäsvägen. Följ Västernäsvägen 700 meter till fyrvägskorsningen och sväng vänster. Begränsat med parkering vid vägens slut (Västernäsvägen 311). Parkera på lämpligt stället och följ gårdskartan in på fastigheten. Går även att köra Östernäs Bryggväg (32) och gå in på fastigheten från den norra sidan.

Kontakt

bild_Patrik
LRF Konsult Stockholm
Franzéngatan 1 B
112 51 Stockholm

Liknande fastigheter