Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skogsfastighet 132 ha.

Skogsfastighet 132 ha fördelat på 120,3 ha skog, 0,9 ha impediment, inägomark 5,5 ha samt 5,4 ha övrigt. Virkesförråd 17 900 m³ sk.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
17 904 m³sk
Fastighet:
Del av ÖDESHÖG RUSKELSBY 1:2
Leifegården 1
59992 Ödeshög
Utgångspris

11 500 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

2019-04-11 14:00 - 15:00

Visas av: Roland Hultman

Kontakt

bild_Roland
LRF Konsult Linköping
Ågatan 21
582 22 Linköping
Del av ÖDESHÖG RUSKELSBY 1:2

Skogsfastighet 132 ha.

Skogsfastighet 132 ha fördelat på 120,3 ha skog, 0,9 ha impediment, inägomark 5,5 ha samt 5,4 ha övrigt. Virkesförråd 17 900 m³ sk.

Byggnader

Uthuset

Uthuset är uppfört med stomme av trä. Tegeltak. Innehållande förrådsutrymmen.

Garaget

Garaget är uppfört i trä. Plåttak. Två portar.

Mangårdsbyggnaden

Mangårdsbyggnaden är uppförd i 1,5-plan med timmerstomme. Byggarean i bottenplan är 100 m². Fasaden har senare brädfodrats. Huset saknar godkänt avlopp och saknar indraget vatten. Betongpannor på yttertak. Tvåglasfönster. Jordkällare i anslutning till huset. Planlösning: Bv, 3 rum och kök med vedspis. Kakelugnar i två utav rummen. Öv, kök med vedspis 2 rum varav ett med vedkamin samt hall. Byggnaden har varit obebodd en längre tid. Byggnaden är muntligen upplåten och fri för köparen från tillträdesdagen.

Skogsuppgifter

Planen är ursprungligen upprättad 2010. Den har sedan uppdaterats med utförda åtgärder och tillväxt.

Skogsvård

Det finns behov av återväxtåtgärder i avd 26.

Fastighetsgränser

Gränserna är delvis utmärkta med käppar i mark.

Arrende/nyttjanderätter

På fastigheten finns en telemast som inbringar ett arrende av ca 14 000 kr per år.

Jakt

Jakten är utarrenderad på 1 års avtal och inbringar ca 10 000 kr per år. Fastigheten ingår i ett älgskötselområde. Jakten är fri för köparen från 1/7 2020.

Arrende/nyttjanderätter

Jorden är muntligen upplåten. Inga stödrätter tillhör fastigheten.

Häradsallmänning

Fastigheten har andel i Lysings häradsallmänning.

Fastighetsbildning

Fastigheten är en del utav en stamfastighet som är under bildande. Ansökan om avstyckning har skickats in. Vissa uppgifter såsom samfälligheter, servitut, gemensamhetsanläggningar är i dag gemensamma med stamfastigheten men kommer att delas upp utav lantmäteriet. Eftersom fastigheten är under bildande, så redovisas inga taxeringsvärden. Säljaren tar kostnaden för fastighetsbildningen. Ladugården och två magasin väster om Ruskelsby behålles av säljaren . Dessa är avgränsande på fastighetskartan.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 7279000 kr

Kontakt

bild_Roland
LRF Konsult Linköping
Ågatan 21
582 22 Linköping

Liknande fastigheter