Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Virkesrik fastighet med sjöläge

Välarronderad fastighet om drygt 41 ha, varav 35 ha skogsmark, 4,4 ha inägomark och 0,2 ha vatten.Virkesförråd om 9 765 m³sk, varav 78 % gran, 15 % tall och resten löv. Utav virkesförrådet utgör S1- och S2-skogen 7 961 m³sk. Bonitet om 8,5 m³sk/ha o år. Jakträtt.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
9 765 m³sk
Fastighet:
VETLANDA RAMKVILLA-MÅLEN 1:3
Ramkvilla-Målen 2
57474 Ramkvilla
Försäljningssätt

Anbud, senast 2019-05-06, kl 12:00

Kontakt

bild_Johan
bild_Sven-Eric
LRF Konsult Vetlanda
Storgatan 23 B
574 31 Vetlanda
VETLANDA RAMKVILLA-MÅLEN 1:3

Virkesrik fastighet med sjöläge

Välarronderad fastighet om drygt 41 ha, varav 35 ha skogsmark, 4,4 ha inägomark och 0,2 ha vatten.Virkesförråd om 9 765 m³sk, varav 78 % gran, 15 % tall och resten löv. Utav virkesförrådet utgör S1- och S2-skogen 7 961 m³sk. Bonitet om 8,5 m³sk/ha o år. Jakträtt.

Byggnader

Ekonomibyggnad

Äldre ekonomibyggnad i trä och med tak av eternit och delvis plåt.

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplan från november 2018, upprättad av S-E Dahlson LRF Konsult utgör skogsmarken 35 ha med ett virkesförrådet om 9 765 m³sk eller 279 m³sk/ha. Utav virkesförrådet utgörs 7 961 m³sk av skog möjligt att föryngringsavverka. Trädslagsfördelning med 78 % gran, 15 % tall och 8 % löv. Bonitet om 8,5 m³sk per ha och år. På fastigheten finns två registrerade fornlämningar och kulturmiljöer. Inga registrerade nyckelbiotoper.

Skogsvård

Det finns fläckvisa granbarkborreangrepp och även en del röjningsbehov under kommande planperiod. Man bör söka att öka lövandel på fastigheten. Inga fornlämningar finns registrerade.

Inägomark

Enligt skogsbruksplan 2,1 ha inägomark, varav huvuddelen är åker. Inägomarken är utarrenderad 2019, men tillgänglig för ny ägare from 2020. Inga stödrätter följer med i fastighetsförsäljningen.

Jakt

Jakt på älg, gris, rådjur, hare mm småvilt. Fastigheten ingår i Hörnebos Älgjaktslag om ca 900 ha och med en avskjutning om ca 1-2 vuxna och 3-4 kalvar. Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Vägbeskrivning

Från Vetlanda genom Myresjö, Landsbro till Årset. I Årset fortsätt mot Kallsjö, Huluboda, Ingaboda. I Hörnebo strax innan Hemmet sväng vänster och åk 3,6 km och du är framme.

Kontakt

bild_Johan
bild_Sven-Eric
LRF Konsult Vetlanda
Storgatan 23 B
574 31 Vetlanda

Liknande fastigheter