VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet 24 ha

Obebyggd skogsfastighet 2 mil söder om Vetlanda. Total areal ca 24 ha varav 20,8 ha skogsmark med ett virkesförråd om 2 100 m³sk. Begärt pris: 1 500 000 SEK eller högstbjudande.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
25,3 ha
Skogsmark:
20,8 ha
Impediment:
0,2 ha
Inägomark:
2,8 ha
Övrigmark:
1,5 ha
Virkesförråd:
2 100 m³sk
Fastighet:
Vetlanda Sandebo 1:6

Utgångspris

1 500 000 kr

Kontakt

bild_Johan
bild_Dennis
LRF Konsult Jönköping
Bredgränd 14
553 20 Jönköping
Vetlanda Sandebo 1:6

Skogsfastighet 24 ha

Obebyggd skogsfastighet 2 mil söder om Vetlanda. Total areal ca 24 ha varav 20,8 ha skogsmark med ett virkesförråd om 2 100 m³sk. Begärt pris: 1 500 000 SEK eller högstbjudande.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsinventering upprättad i september 2015 av LRF Konsult. Enligt skogsinventeringen omfattar skogsmarken 20,8 ha med ett virkesförråd om ca 2 100 m³sk varav ca 100 m³sk är S1-skog.

Belägenhet & vägbeskrivning

Från Vetlanda kör väg 31 mot Korsberga, tag av höger i Korsberga mot Ramkvilla. Efter ca 1,6 km sväng höger mot Bäckaby och fortsätt ca 7 km till fastigheten. Koordinater i RT90G X=6351257 Y=1453083

Allmänt

Sandebo 1:6 är en obebyggd skogsfastighet belägen ca 23 km söder om Vetlanda, mellan Korsberga och Bäckaby. Försäljningen omfattar fastigheten Sandebo 1:6 förutom ett område om ca 1 ha norr om vägen Korsberga-Bäckaby (avdelning 9 enligt skogsinventeringen, övrig mark), vilket kommer behållas av säljaren. Se även bifogad kartskiss. Sandebo 1:6 har även del i en samfälld mark i anslutning till det västra skiftet, andelen i den samfälligheten ingår inte i försäljningen.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen uppgår inägomarken till 2,8 ha. Inägomarken är inte upplåten.

Stödrätter

Det finns möjlighet att överta stödrätter från säljaren.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten.

Jakt

Jakträtten är tillgänglig för ny ägare. Fastigheten ingår i älgjaktlag.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs i vissa fall för privatperson.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 622000 kr

Övrigt

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och mark. Önskas visning var vänlig kontakta ansvarig mäklare. Sedvanlig hänsyn till jord - skog, jakt & naturvårdsintressen.

Kontakt

bild_Johan
bild_Dennis
LRF Konsult Jönköping
Bredgränd 14
553 20 Jönköping

Liknande fastigheter