VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Gård med träförädlingsrörelse

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
228,0 ha
Skogsmark:
134,9 ha
Skogsimpediment:
82,5 ha
Inägomark:
4,8 ha
Industrimark:
3,6 ha
Väg och kraftledning:
2,2 ha
Fastighet:
Strömsund Tullingsås 5:58
Bredkälen 375
83392 Strömsund

Utgångspris/ försäljningssätt

Bud

Visning

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för tidsbokning.

Kontakt

bild_Sofia Sofia Palmkvist
Fastighetsmäklare
0670-61 47 75
072-733 79 03
sofia.palmkvist@lrfkonsult.se
bild_Bengt Bengt Wiklander
Assistent
070-6812372
bengt.wiklander@lrfkonsult.se
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
Strömsund Tullingsås 5:58

Gård med träförädlingsrörelse

En mil väster om Strömsund finns denna skogsfastighet med en rationell träförädlingsrörelse. Såghus i två plan med Laimet enmanssåg, kantverk, timmerfräs, ströläggare och råsortering med åtta fack. Produktionslokal på 400 m2 inklusive panncentral och virkestork. Lokalen är varmbonad, har betonggolv, travers och stora portar som underlättar flödet i lokalen. Generösa förrådsbyggnader. Verksamheten har stor utvecklingspotential. Ägaren Arne Olsson tel 070-326 72 89 lämnar gärna djupare information om verksamhet, byggnader och inventarier. Se även hemsida www.bktra.se. Säljaren erbjuder introduktionshjälp vid övertagandet av driften om så önskas. På fastigheten finns ett trevligt bostadshus med tillhörande åkermark. Fastigheten har en areal om 228 ha, varav 135 ha produktiv skogsmark, 5 ha inägomark. Virkesförråd om 8 500 m³sk, varav 5 800 m³sk utgörs av S1- och S2-skog. Fastigheten har goda möjligheter till både jakt, fiske och rekreation. Jakt på björn, älg och småvilt i VVO om ca 9 100 ha. Fiskerätt inom Tullingsås skifteslag. Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning enligt nedanstående alternativ. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Alternativ 1. Bostadshus med tillhörande ekonomibyggnader samt åkermark. Utgångspris 3 000 000 kr. Alternativ 2. Fastigheten i sin helhet. Utgångspris 5 500 000 kr.

Byggnader

Bostadshus

Bostadsbyggnad i 2 plan med källare uppförd 1946 enligt fastighetstaxeringen. Reglad stomme med fasad av stående träpanel och 2-glasfönster, tak av plåt. Boarea 164 kvm och biarea 65 kvm, uppgifter enligt fastighetstaxeringen. Vattenburen uppvärmning via äldre vedpanna med förugn (installerad år 2000). Vatten ifrån borrad brunn. Eget avlopp trekammarbrunn. Tillbyggnad som byggdes år 2000 på gjuten platta. Planlösning: Entréplan: Hall, öppen planlösning mellan kök och matplats, köket utrustat med elspis, fläkt, kyl/frys och diskmaskin (de två sistnämnda nya sedan två år tillbaka), vedspis. Vardagsrum med vackert trägolv samt öppen spis och utgång till altan. Toalett med wc och handfat. Grovingång. Kontor samt utgång till veranda. Övervåning: Hall med utgång till altan, Två sovrum varav ett med klickgolv och det andra med äldre trägolv och vacker bröstpanel av björk. Badrum med wc, handfat, badkar, dusch och bastu med ett Pajalasauna aggregat.. Källare: Pannrum med smidigt vedintag utifrån. Tvättstuga. Bakstuga med bakugn som bakas i regelbundet. Energideklaration: Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad. Driftskostnader: Uppvärmning och hushållsel:. 29 000 kr Försäkring: 5 578 kr Renhållning: 2 883 kr/år Sotning: 600 kr Summa: ca 38 061 kr/år ​ Observera! Driftkostnaden baseras på säljarens upplysning. Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för upprättande av din boende kostnadskalkyl.

Ladugård

Ladugård med loge. Används idag som förråd, skotergarage samt bilverkstad. Byggnaden är uppförd på en gjuten sockel med trägolv, tak av plåt. I verstadsdelen är det betonggolv och uppkörningsramp i trä samt en takhöjd på 4 meter.

Snickeri

Snickeriet är byggt -07 och är uppfört på en gjuten platta, reglad stomme med tak av plåt. Invändigt är takhöjden 4,5 m. Yttermått på byggnaden är 22*18 m, varav 21*12,5 m snickeridel, 6*4 m virkestork samt 12*4 m rum för ytbehandling. I snickeriet finns en traverse för 500 kg. Pannrum med vedeldning inrymmer panna med förugn för ved och ackumulatortank om 2 m3. Denna värmer även upp verkstaden. Det finns även ett utrymme om ca 30 m2 tänkt som personalrum där renovering påbörjats.

Såghus

Sågverk uppfört på betongplatta med tak av plåt. Byggyta ca 200 m2. Tillhörande sortering om ca 100 m2 uppfört på plintar med tak av plåt. Sågen sköts enkelt av en person. Sågverket är byggt på en järnkonstruktion, en våning upp. Detta för att bättre utnyttja virkets fall och förenkla städning. Kedjeinmatning för timmer Laimet enmanssåg, Mellanlagring före kantverk Kantverk (Mora) Transportband till sortering Hydraulisk virkessortering med 8 st fack Timmerfräs för 200 mm och 225 mm hustimmer. Vedmaskin för kapning av bakar till ved. 6 st klingor (2 st 1000mm + 4 st 1100 mm) Motorsåg Klyvsåg + transportör (ej monterat) Flishugg, Bruks 700 (traktordriven) Ströläggare

Virkesförråd

Virkesförråd i antalet 6 om 6 m vardera.

Härbre

På fastigheten finns ett timrat härbre med tak av plåt om tre våningar. Uppfört i mitten på 1800-talet.

Lekstuga

Oinredd lekstuga av reglad stomme med tak av plåt om ca 9 m2 med veranda. Förberett för elinstallation, isolerade väggar.

Jaktstuga

Det finns en enklare jaktstuga med renoveringsbehov uppförd -87 om ca 18 m2. Stugan är uppförd med reglad stomme på sten och tak av plåt. I stugan finns ett gaskök samt en vedkamin. Jaktstugan finns i avdelning 19, se skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Fredrik Lennartsson, Högarna Skog AB, i september 2016 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 134,9 ha med ett virkesförråd om 8 536 m³sk varav 5 825 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Enligt skogsbruksplanen finns: Lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande: Återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering om ca 13,2 ha. Hjälpplantering som alternativ om ca 17 ha. Övriga skogsvårdsåtgärder så som röjning om ca 19 ha. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Strömsund Tullingsås 5:58 ingår i Tullingsås viltvårdsområde med en areal om 9 121 hektar. Det är ca 35-40 personer i jaktlaget och tilldelningen är 12 vuxna + 10 kalv. Jakten är upplåten och övergår till köparen den 1/7 2017.

Fiske

Strömsund Tullingsås 5:58 har fiskerätt inom Tullingsås skifteslag, samfällt fiske.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds Kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalas. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalas. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskilling erlagts i sin helhet.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller övriga områden med höga naturvärden finns registrerade på fastigheten (Källa Se Sverige).

Inventarier, lager m.m.

Om så önskas finns möjlighet att förvärva skotare, hjullastare, skopor och pallgafflar, maskiner och handverktyg i snickeriet. Likaså lösa inventarier i verkstaden, svets, kompressorer, svarv, pelarborr, full uppsättning handverktyg och befintligt virkeslager. För att erhålla en lista på dessa inventarier kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Arrende/nyttjanderätter

Det finns ett nyttjanderättsavtal för inägomarken på fastigheten där en lokal bonde nyttjar marken ett år i taget. Avtalet skall sägas upp ett år innan utgången för att upphöra.

Arrende/nyttjanderätter

Det finns en muntlig överenskommelse där grannarna har rätt att använda vägen som går över denna fastighet.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning enligt nedanstående alternativ. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Alternativ 1. Bostadshus med tillhörande ekonomibyggnader samt åkermark. Utgångspris 3 000 000 kr. Alternativ 2. Fastigheten i sin helhet. Utgångspris 5 500 000 kr.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2000000 kr

Vägbeskrivning

Från Strömsund ta väg 339 mot Bredkälen, kör ca 10 km, sväng sedan vänster mot Yxskaftkälen. Läget framgår vidare utav översiktskarta i skala 1:100 000 samt skogskartor i skala 1:10 000.

HitCounter