Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Skog i Gagnef

Ett välarronderat skifte omfattande 24 ha varav ca 22 ha produktiv skog med ett virkesförråd om ca 2 000 m³sk där ca 1 500 m³sk är avverkningsbart. Jakt i viltvårdsområde. Ein Waldgebiet umfasst 24 Hektar, von denen etwa 22 ha Wirtschaftswald mit einem wachsenden Bestand von etwa 2000 m³sk wo etwa 1500 m³sk möglich zu ernten. Jagd in der weiteren Umgebung. A forest area of 24 hectares of which about 22 hectares are productive forest with a growing stock of about 2000 m³sk where about 1500 m³sk is possible to harvest. Hunting in the wider area.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
2 042 m³sk
Fastighet:
Källbäcken 7:5
Skogsskifte
Gagnef
Utgångspris

800 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Budgivning pågår

Kontakt

bild_Åsa
bild_Victor
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun
Källbäcken 7:5

Skog i Gagnef

Ett välarronderat skifte omfattande 24 ha varav ca 22 ha produktiv skog med ett virkesförråd om ca 2 000 m³sk där ca 1 500 m³sk är avverkningsbart. Jakt i viltvårdsområde. Ein Waldgebiet umfasst 24 Hektar, von denen etwa 22 ha Wirtschaftswald mit einem wachsenden Bestand von etwa 2000 m³sk wo etwa 1500 m³sk möglich zu ernten. Jagd in der weiteren Umgebung. A forest area of 24 hectares of which about 22 hectares are productive forest with a growing stock of about 2000 m³sk where about 1500 m³sk is possible to harvest. Hunting in the wider area.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsinventering upprättad i oktober 2016 av LRF Konsult Falun. Enligt skogsinventeringen omfattar skogsmarken 21,6 ha med ett virkesförråd om 2042 m³sk varav 1481 m³sk är avverkningsbar skog. ​ Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns ett naturvärdesobjekt på det norra skiftet, avd 7 som betecknas lövrik barrnaturskog ca 1 ha.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar på fastigheten.

Jakt

Fastigheten ligger inom Björbo VVO. Kontaktperson Johan Gruhs.

Fiske

Fastigheten ligger inom Floda-Björbo fiskevårdsområde för mer information: www.gagneffiske.se/floda-bjorbo-fvo.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde och glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen. En avgift om 3 700 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning och sidotjänster

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Vägbeskrivning

I LRF Konsults app "Köpa Gård" finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Kontakt

bild_Åsa
bild_Victor
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun

Liknande fastigheter