VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Mjölkgård nära Skellefteå

Mjölkgård med ladugård från 2011 i Brönstjärn, Skellefteå. Ladugården har 69 koplatser, automatisk utgödsling och utfodring, smartgates och en mjölkrobot. Den totala arealen uppgår till ca 35 ha varav ca 13 ha är skogsmark och ca 20 ha inägomark. Bostadshuset, som ligger högt, är renoverat i omgångar. Skogens virkesförråd uppgår till ca 1 150 m³sk.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
35,1 ha
Skogsmark:
13,4 ha
Inägomark:
19,4 ha
Väg och kraftledning:
0,6 ha
Övrigmark:
1,6 ha
Vatten:
0,1 ha
Virkesförråd:
1 152 m³sk
Boyta:
162 kvm
Fastighet:
Skellefteå Brönstjärn 7:1 MUAO
Brönstjärn 38
93792 Burträsk

Utgångspris/ försäljningssätt

3 900 000 kr
Öppen budgivning

Kontakt

bild_Pär
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå
Skellefteå Brönstjärn 7:1 MUAO

Mjölkgård nära Skellefteå

Mjölkgård med ladugård från 2011 i Brönstjärn, Skellefteå. Ladugården har 69 koplatser, automatisk utgödsling och utfodring, smartgates och en mjölkrobot. Den totala arealen uppgår till ca 35 ha varav ca 13 ha är skogsmark och ca 20 ha inägomark. Bostadshuset, som ligger högt, är renoverat i omgångar. Skogens virkesförråd uppgår till ca 1 150 m³sk.

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadshuset är byggt 1945 och står på en källargrund, har träfasad och plåttak. Huset har 2-glasfönster och värms upp genom jordvärme -12, 850 m slang. Huset har en taxerad boyta om 162 kvm fördelat på två våningar. Vattnet tas från egen brunn, djupborrat 15 meter -14. Enskilt avlopp genom 3-kammarbrunn. Första våningen innehåller kök, toalett med tvättmaskin och dubbla duschar, sovrum och vardagsrum. Våning två är uppdelad med varsin trappuppgång. På ena sidan finns en "lägenhet" bestående av sovrum, toalett m. dusch och ett allrum med en tidigare köksdel dit vatten och avlopp finns draget. Andra delen av våning två innehåller två sovrum samt toalett. I källaren finns, utöver förvaringsutrymmen och extrarum, även pannrummet med grovtvättsmöjligheter samt ett biorum för underhållning. Huset målades om utvändigt -15. Köket renoverades under 2016 och toaletten på våning ett under 2015. Nya golv på hela våning ett i samband med dessa renoveringar. Bredband finns indraget i huset. Källaren samt toaletterna på våning två är nymålade -17. Mitt emot huset finns en äldre bagarstuga, med fullt fungerande ugn, och på sidan av huset finns carport.

Ladugård

Ladugården byggdes 2011, ritat av Bygglant, och har plåttak, limträstomme och plåtfasad med automatiska luftväggar. Ladugården är en varm lösdrift med 71 platser varav 3 stycken har använts som kraftfoderstationer. Mekanisk utgödsling som tillsammans med utfodringen är automatisk och på golven ligger gummimattor och i båsen madrasser. Mjölkning och kraftutfodring styrs via smart gates. Mjölkroboten, DeLaval, köptes begagnad (-01) och börjar vara utdaterad. Inlösenvärde uppskattas till 200 000 - 250 000 kronor. Kontrollrum, toalett, tankrum. Ladugården är ca 780 kvm enligt ritningarna, se bilaga. Ena luftväggen på sidan mot gödselbrunnet är utbytt 2017. Gödslet pumpas automatisk till gödselbrunnet som ligger bredvid ladugården. Brunnet rymmer ungefär 2 000 m3 och tömning har skett ungefär 2 ggr/år. Mjölkroboten, byggnadsinventarier och kraftfodersilos ingår i köpet.

Övriga ekonomibyggnader

Utöver nya ladugården finns det på gårdscentrat en äldre ladugård med automatisk utgödsling som har fungerat som kalvstall. I övrigt finns det två utegångsrum samt en timmerloge. På skifte 3 i skogsbruksplanen finns ett äldre fårstall, träfasad och plåttak, som har fungerat som maskinhall, förvaringsutrymme och utegångsrum för häst.

Timmerstuga

Bakom bostadshuset finns en timrad stuga intill en anlagd damm, med inplanterad fisk. Stugan är perfekt för trevliga middagar och kaminen gör att man kan vistas där även vår och höst.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2010-10-14 av Emelie Bergquist. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken ca 13 ha med ett virkesförråd om ca 1 150 m3sk. Skogens tillväxt är uppräknad till och med år 2017.

Skogsvård

Pengar finns avsatta för att återbeskoga K1-området.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Fastigheten ingår i Brönstjärn jaktlag.

Stödrätter

Stödrätterna på den egna marken följer med i köpet. Skrivs över på köparen.

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Skellefteå kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Lös egendom

I köpet ingår mjölkrobot DeLaval, kraftfodersilos och byggnadsinventarier tillhörande ladugården.

Visning

För visning kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Avstyckning

Det pågår en avstyckning av två skogsskiften på fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 5309000 kr

Kontakt

bild_Pär
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå

Liknande fastigheter