VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Gård 23 ha, Tanum

Avskilt belägen gård mellan Tanum och Rabbalshede om ca 23 ha varav ca 14 ha skogsmark och ca 8 ha jordbruksmark. Äldre bostadshus, fritidshus samt tillhörande ekonomibyggnader. 30 st får kan ingå i köpet.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
23,8 ha
Skogsmark:
13,9 ha
Skogsimpediment:
0,5 ha
Inägomark:
8,4 ha
Övrigmark:
1,0 ha
Virkesförråd:
198 m³sk
Boyta:
81 kvm
Fastighet:
Tanum Såtorp 1:3
Såtorp 6
45793 Tanumshede
Utgångspris

2 800 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Kontakt

bild_Henrik
LRF Konsult Tanumshede
Industrivägen 3 D
457 31 Tanumshede
Tanum Såtorp 1:3

Gård 23 ha, Tanum

Avskilt belägen gård mellan Tanum och Rabbalshede om ca 23 ha varav ca 14 ha skogsmark och ca 8 ha jordbruksmark. Äldre bostadshus, fritidshus samt tillhörande ekonomibyggnader. 30 st får kan ingå i köpet.

Byggnader

Bostadshus

Bostadsbyggnad uppförd år 1849 i ett byggnadsplan. Stenlagd grund på berg, timmerstomme och träfasad. Yttertaket är av lertegel och fönstren av typen 2-glas. Bostaden värms upp av ett vattenburet värmesystem kopplat till en elpatron. I köket finns även en vedspis (besiktad 2017-02-24, se bilaga). Vatten tas från egen grävd brunn, se bilagd vattenanalys och avloppet leds till en trekammarbrunn med infiltrationsbädd från 2016. Via en inglasad altan når man bostaden vars yta är fördelad i entréplan med en hall, wc/bad/dusch, kök, sovrum, garderober, kammare, bästrum samt ytterligare en entré med hall. På övre plan finns en oinredd kallvind. Brandskyddsbesiktning gjord 2017-02-24, se bilaga. Vedspis otät i ugnsdel. Vattenanalys från 2017-03-08, se bilaga. Tjänligt med anmärkning.

Ladugård

Träbyggnad ursprungligen uppförd 1937 på stenlagd grund och tak av plåt/tegel. Djurstall från 1937 med grusat golv, två boxar (3x3 m samt 3x1,85 m) med en takhöjd på ca 2,10 m. Sadelkammare, wc, fikarum och rum med hydrofor, vattenpump och dusch. Inrymmer i norra delen traktor- och maskingarage med högt till tak. Tillbyggt garage i södra delen från 1970, 3x6,30 m. Fårhus uppfört 1993 på gjuten platta. Lösdrift i två delar. Visst vattenläckage mellan ladugård och det tillbyggda fårhuset.

Smedja

Äldre stenlagd byggnad med plåtbelagt tak från -97. Tidigare smedja men används idag som förråd och maskingarage. Tillbyggd vagnbod från -98. Beläget nord-öst om gårdscentrat.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i februari 2017 av (Tom Gleåsen). Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 13,9 ha med ett virkesförråd om 198 m3sk varav enbart ungskog mellan 2-20 år med blandskog av främst tall och gran.

Jakt

Egen småviltsjakt. Älgjakt i älgjaktlag, Ödsmål-laget ( 1 plats).

Åkermark

Omfattar ca 5 ha åkermark, där ca hälften är bra dränerat. EU-stödrätter finns som följer köpet. Arealen jordbruksmark i skogsbruksplanen är 8,4 ha men omfattar då all åker, betesmark och diken mm.

Fiberförening

Fastigheten är ansluten till fibernätet via Svandal Fiber. Passiv medlem. Köparen övertar medlemskapet.

Djur

30 stycken får av raserna Pälsfår och Gutefår kan ingå i köpet av fastigheten.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av husen sker efter överenskommelse med mäklaren ring och boka tid.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 222000 kr

Kontakt

bild_Henrik
LRF Konsult Tanumshede
Industrivägen 3 D
457 31 Tanumshede

Liknande fastigheter