Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Byggnadsfri skogsfastighet om 104 ha

Fastigheten har uppdaterats med en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så får du bland annat information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten. Byggnadsfri skogsfastighet om ca 104 ha varav ca 63 ha produktiv skogsmark, ca 35 ha myr och 6 ha övrig mark. Sammanlagt virkesförråd om ca 7 100 m3sk. Lättillgänglig invid avfarten från E4:an till Skånes Fagerhult. Jakträtt med god tillgång på vilt. Mångsidig och trevlig fastighet som erbjuder allt från ståtliga furor till produktiv granskog och vidsträckta myrar. Myrarna med sina naturliga viltvatten och kantzoner erbjuder mat och skydd för viltet som ger god tillgång på vilt för den som vill jaga. I markerna trivs förutom viltet också lingon, blåbär och svamp. En fastighet för hela familjens friluftsliv. Välkommen ut i vildmarken!

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Virkesförråd:
7 134 m³sk
Fastighet:
Örkelljunga Fagerhult 1:67, 1:68, Fagerhults-Bjärabygget 1:16, Järingsholm 1:19-1:22, 1:24
Skånes Fagerhult
Utgångspris

2 800 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Kontakt

bild_Ulrika
bild_David
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad
Örkelljunga Fagerhult 1:67, 1:68, Fagerhults-Bjärabygget 1:16, Järingsholm 1:19-1:22, 1:24

Byggnadsfri skogsfastighet om 104 ha

Fastigheten har uppdaterats med en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så får du bland annat information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten. Byggnadsfri skogsfastighet om ca 104 ha varav ca 63 ha produktiv skogsmark, ca 35 ha myr och 6 ha övrig mark. Sammanlagt virkesförråd om ca 7 100 m3sk. Lättillgänglig invid avfarten från E4:an till Skånes Fagerhult. Jakträtt med god tillgång på vilt. Mångsidig och trevlig fastighet som erbjuder allt från ståtliga furor till produktiv granskog och vidsträckta myrar. Myrarna med sina naturliga viltvatten och kantzoner erbjuder mat och skydd för viltet som ger god tillgång på vilt för den som vill jaga. I markerna trivs förutom viltet också lingon, blåbär och svamp. En fastighet för hela familjens friluftsliv. Välkommen ut i vildmarken!

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i 2016-10-24 av David Ljungkvist, LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 63,1 ha med ett uppskattat virkesförråd om 6 760 m3sk. Räknas den årliga tillväxten fram till september 2018 bör virkesförrådet nu omfatta ca 7 134m3sk. Medelboniteten är beräknad till 3,9 m3sk/ha/år. Se vidare information i bifogad skogsbilaga. Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Impediment

Impedimentsmarken består utav två myrområden om 34,7 ha varav ett större sammanhängande på drygt 31 ha. Fagerhults torv har visat intresse för att bryta torv på det större området mot ersättning till fastighetsägaren.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Områdesbeskrivning

Skånes Fagerhult ligger i ett naturskönt område i direkt anslutning till Fedingesjön. Det är ungefär 6,5 mil från Helsingborg, 11 mil från Malmö, 10 mil från Lund och 6 mil från Halmstad.

Vägbeskrivning

Fastigheterna är fördelade på tre skiften. Ett skifte ligger öster om E4:an, avfart Skånes Fagerhult, innanför skjutbanan. Ett skifte ligger nordväst om avfarten till Skånes Fagerhult, mellan samhället Skånes Fagerhult och E4:an. Ett skifte ligger sydväst om avfarten till Skånes Fagerhult, tag vänster i rondellen mot Skånes Värsjö så ligger skiftet på vänster hand. Se även bifogade kartor.

Kontakt

bild_Ulrika
bild_David
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad

Liknande fastigheter