VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Hålagra Gård, 39 Ha - Halland

Hålagra Gård, belägen mellan Laholm och Knäred är en välskött fastighet på naturskönt läge. Areal ca 39 Ha varav ca 10 Ha är skog, resterande är åker / bete. Möjligheter att kombinera egen djurhållning med att arrendera ut delar av fastigheten, Häst, Får eller Nötkött - Vilken omfattning & inriktning passar dig ?

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Boyta:
133 kvm
Fastighet:
Laholm Svenshult 1:7
Svenshult 11
31252 Knäred

Utgångspris/ försäljningssätt

5 500 000 kr
Fast pris

Visning

Kontakta Henrik Gustafsson på 0430-122 75 för tidsbokning

Kontakt

bild_Henrik
LRF Konsult Laholm
Östertullsgatan 16
312 30 Laholm
Laholm Svenshult 1:7

Hålagra Gård, 39 Ha - Halland

Hålagra Gård, belägen mellan Laholm och Knäred är en välskött fastighet på naturskönt läge. Areal ca 39 Ha varav ca 10 Ha är skog, resterande är åker / bete. Möjligheter att kombinera egen djurhållning med att arrendera ut delar av fastigheten, Häst, Får eller Nötkött - Vilken omfattning & inriktning passar dig ?

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Bostadshus uppfört år 1926 i 1½ plan. Bostadsytan uppgår till ca 135 kvm. Bottenvåning med såväl köksingång som gästentré. Kök med matplats & inredning från 1970-talet som försetts med nya luckor och bänkskivor år 2001, Kyl och frys i fullhöjd från år 2013. Härifrån når man arbetsrum / vardagsrum, och vidare når man badrum med dusch, hall med trappuppgång ( parkettgolv år 2011 ) och entrédörr till framsida och inglasat uterum. Stort finrum / vardagsrum med öppen planlösning. Sovrum. med garderober och nytt parkettgolv år 2011. Ovanvåningen har möblerbar hall som används till kontor ( parkettgolv år 2011 ) med utgång till balkongen, och två sovrum ( nytt golv i gavelrummet år 2011 ) med rejäla garderober, varav det ena sovrummet har kupa och trevlig utsikt över gårdens mark. 1/3-del av ovanvåningen är enklare inredd och används som förvaringsutrymme.Utgrävd källare under 1950-talet, ca 65 kvm som innehåller tvättstuga, pannrum och förrådsutrymme för ved samt matkällare. Uppvärmning: Värmeanläggning från år 2015 : Vedpanna Värmebaronen, 3 x 500 l. Ack-tankar, vattenburet system -radiatorer ( Äldre ). Skorsten uppmurad år 1989. Vatten: Borrad brunn på fastigheten. Avlopp: Egen anläggning, 3-K-Brunn + infiltration, anlagd år 1996. Utvändigt har huset klätts med mexitegelfasad under 1970-talet och plåttak från 1990-talet i gott skick. Kupan mot söder samt västra gaveln har klätts om med ny träpanel och isolerats år 2014. Ny el i nästan hela bostaden efter renovering 1989, Fiber anmält till IP ONLY, beslut om installation finns.

Stallbyggnad, äldre delen

Stallbyggnad uppförd i vinkel, innehållande f.d ungdjursdel där inredningen delvis tagits bort, byggnadsmått ca 7 x 14 m, samt stalldel med ca 40 uppbundna platser. 2 st kalvningsboxar finns. Inredningen från Alfa-Laval består av utgödsling med skrapor och mittmonterad tryckare för fastgödsel, rälshängd upprullare för storbal samt mjölkräls för enkel flytt av mjölkorgan. Bakom stallbyggnaden finns fastgödselplatta. Mjölkrum med toalett och dusch, och kontorsdel. Här inryms även gårdens elcentral, godkänt uttag för reservkraft finns installerat. Foderrum om ca 100 kvm finns mellan denna och den nyare delen som byggts till år 2000.

Suggstall / Bilgarage m.m

Byggnad uppförd med måtten ca 8 x 30 m, där 2 / 3-delar inretts med betonginredning för 15 suggplatser, år 1990, och den övriga delen är inrett med bilgarage och förvaringsutrymmen. Baksidan har tillbyggd del längs långsidan, 3,8 m x 18 m, ytterligare uppställningsplats för maskiner, fordon. Byggnaden har träpanel i gott skick och nytt plåttak från år 2012.

Maskinhall

Maskinhall uppförd år 1994 i stålkonstruktion, med måtten ca 14,5 x 30 m. 2 rejäla portar, grusgolv och nytt plåttak från år 2012.

Stallbyggnad, nyare

Stallbyggnad uppförd år 2000 innehållande 6 st boxar på spaltgolv med plats för 38 djur, samt 17 st uppbundna platser. Byggnaden har tryckutgödsling och gemensamma svämgödselbrunnar med äldre delen, lagringskapacitet 540 kbm Delen ligger närmast vägen, och har utfodring via rälshängd upprullare.

Verkstad

Verkstadsbyggnad uppförd år 1998 i direkt anslutning till maskinhallen, byggmått ca 8 x 10 m. Uppmurad stomme, invändig takhöjd ca 3,6 m, vikport, isolerad byggnad. Nytt plåttak år 2012.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs vid köp av fastigheten, eftersom den är belägen i glesbygdsområde. Tillståndet söks av köparen, direkt efter undertecknat köpekontrakt, och bekostas av köparen, 3700 kr. Mäklaren tillhandahåller erforderliga handlingar.

Åkermark

Åkermarken uppgår till 18,44 Ha enligt blockareal, och är för området väl röjd från sten. 2 av skiftena är insådda med vall år 2017.

Betesmark

Betesmarksarealen uppgår till 8,03 Ha enligt blockareal för EU-stöd. Till alla skiftena finns framdragen vattenledning för djurens dricksvatten sommartid. Miljöåtaganden finns t.o.m år 2019.

Stödrätter

Stödrätter för den berörda arealen ingår i köpet av fastigheten utan extra ersättning. All mark ligger inom kompensationstödområde 5 A, s.k LFA-område. All mark är även överblickbar från gårdsplanen med sitt höga läge.

Övriga marktyper

En damm finns på fastigheten, som anlagts år 2003 intill betesmarken, trevlig naturskön miljö. Miljöåtaganden finns som gäller t.o.m år 2023.

Arrende/nyttjanderätter

Sedan flertalet år tillbaks så har säljaren ett arrendeavtal med granne direkt angränsande fastigheten. Grannen har förklarat sig villig att upplåta avtal med ny ägare. Arealen är 5,5 Ha åker och 4,08 Ha bete.

Skogsmark

Skogsmarken består av i huvudsak fyra skiften där lövskogen dominerar helt. Närmast gården österut finns vacker uppvuxen bokskog, med en areal på ca 2,3 Ha, söder om dammen ca 1,7 Ha och öster om dammen och Kraftledningen ca 2, 2 Ha och längst i sydost ett större skifte på 4,2 Ha. Ek, Asp, bok och björk på de tre sistnämnda delarna.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 506000 kr

Övrigt

Gränserna är normalt utmärkta och utgörs av markeringar eller av naturliga gränser. Dock kan gränserna bitvis vara bristfälligt markerade, säljaren ansvarar ej för uppmärkning av dessa innan eller efter köpet.

Kontakt

bild_Henrik
LRF Konsult Laholm
Östertullsgatan 16
312 30 Laholm

Liknande fastigheter