VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Åkermark i Hjälmaröd

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Fastighet:
Simrishamn Hjälmaröd 64:1 Åkermark
Åkermark i Hjälmaröd
27732 Kivik

Utgångspris/ försäljningssätt

7 000 000 kr

Kontakt

bild_Daniel Daniel Andersson
Fastighetsmäklare
0705342691
daniel.n.andersson@lrfkonsult.se
LRF Konsult Simrishamn
Storgatan 25 (Kockska Gården)
272 31 Simrishamn
Simrishamn Hjälmaröd 64:1 Åkermark

Åkermark i Hjälmaröd

Åkermark inom jordklass 7 och 8, med en total areal om ca 24 ha . Marken är tillgänglig för ny ägare f.r.om. 2018-02-28 . Inget byggnadsbestånd följer fastigheten.

Åkermark

Åkermark inom jordklass 7 och 8, med en total areal om ca 24 ha. Marken ligger i två skiften, varav det ena skiftet delas av en väg. Huvudsakligen lättlera

Jordbruksarrende

Det finns ett skriftligt jordbruksarrende på fastigheten. Arrendet är uppsagt och marken finns tillgänglig för ny ägare f.r.om. 2018-02-28. Stödrätter skall då lämnas tillbaka till jordägaren och stödrätter kommer att ingå i köpet.

Lantmäteriförrättning

Fastigheten är under pågående avstyckning. Förrättningen beräknas vara klar i slutet av sommaren.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2011000 kr

HitCounter