VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastigheter i Smolmark

Skogsfastigheter i Smolmark med totalt ca 66 ha varav produktiv skogsmark om 54,2 ha. Skogsfastigheterna kan säljas tillsammans eller var för sig. Jakträtt inom Rinnens vvo om 3500 ha med gemensam älg- och småviltsjakt. Prisidé för Smolmark 1:166 är 1 650 000 kr. Prisidé för Smolmark 1:92 är 600 000 kr.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
66,1 ha
Skogsmark:
54,2 ha
Skogsimpediment:
11,9 ha
Virkesförråd:
7 589 m³sk
Fastighet:
Årjäng Smolmark 1:166 och 1:92

Utgångspris/ försäljningssätt

2 250 000 kr
Öppen budgivning

Kontakt

bild_Sara
LRF Konsult Karlstad
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad
Årjäng Smolmark 1:166 och 1:92

Skogsfastigheter i Smolmark

Skogsfastigheter i Smolmark med totalt ca 66 ha varav produktiv skogsmark om 54,2 ha. Skogsfastigheterna kan säljas tillsammans eller var för sig. Jakträtt inom Rinnens vvo om 3500 ha med gemensam älg- och småviltsjakt. Prisidé för Smolmark 1:166 är 1 650 000 kr. Prisidé för Smolmark 1:92 är 600 000 kr.

Skogsuppgifter

På fastigheterna finns det två skogsbruksplaner som är upprättade 2014 av Skogsrolf AB Rolf Ljungberg. Planerna är tillväxtberäknade t.o.m år 2016. I sammanställningen i objektsbeskrivningen är fastigheterna ihopslagna.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Fastighetsbildning

Vid eventuell fastighetsreglering till eget innehav svarar köparen för förrättningskostnaden.

Fiske

Fastigheterna ingår i Småsjöarnas fiskevårdsförening.

Jakt

Fastigheterna ingår i Rinnens vvo om 3500 ha med gemensam älg- och småviltsjakt. Jakträtten är ej upplåten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd av Länsstyrelsen krävs för privatperson.

Planer, bestämmelser mm

Inga planer eller bestämmelser.

Kontakt

bild_Sara
LRF Konsult Karlstad
Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad

Liknande fastigheter