VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Avstyckad gård norr Hedekas

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Boyta:
100 kvm
Antal rum:
4 st
Fastighet:
Munkedal Krokstads-Torp 1:18 (område av)
Krokstads-Torp 11
45595 Hedekas

Utgångspris/ försäljningssätt

700 000 kr
Öppen budgivning

Visning

Visas av: Henrik Pålsson

Kontakt

bild_Henrik Henrik Pålsson
Fastighetsmäklare
Skogsmästare
0 52564231
0 705187045
henrik.palsson@lrfkonsult.se
bild_Meynard Meynard Hessedahl
Assistent
Skogsmästare
0 521 572420
0 706 746292
meynard.hessedahl@lrfkonsult.se
LRF Konsult Tanumshede
Industrivägen 3 D
457 31 Tanumshede
Munkedal Krokstads-Torp 1:18 (område av)

Avstyckad gård norr Hedekas

Avstyckad gård belägen ca 12 km norr om Hedekas. Omfattar ca 1,1 ha med bostadshus och ladugård, högt fint beläget med möjlighet till djurhållning i mindre skala.

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadshus uppfört 1921 i 1½ plan. Stenlagd torpargrund, timrad stomme, fasad av nymålad träpanel och yttertak av betongpannor. Fönstren är av typen 2-glas. Byggnaden har enligt fastighetstaxeringen 100 kvm boyta och 5 kvm biyta. Bostaden värms primärt upp av direktverkande el men vedspis, kakelugn samt två vedkaminer finns som komplement. Elsystemet samt elcentral med jordfelsbrytare är utbytt 2016. Vatten tas från enskild djupborrad brunn (vattenprov på gång). Varmvattenberedare i kök och på wc. Avloppet leds till en äldre, ej godkänd enskild anläggning. Åläggande från kommunen finns ej men den nya ägaren får vara beredd på att anlägga ett nytt, av kommunen godkänt avlopp. Entréplan med farstu, hall, kök, två rum och wc. Vedspis, vedkamin och kakelugn. Övervåning med hall, två rum, ett rum med snedtak samt garderober. Vedspis.

Ladugård

Äldre träbyggnad uppförd på murad grund under tak av lertegel. Ladugården har enligt fastighetstaxeringen en byggnadsyta om 257 kvm. Byggnaden rymmer ett äldre djurstall (ca 2,10 m i takhöjd), loge, lada, ränne och hönshus. Gammalt hö och lösöre som finns kvar på tillträdesdagen ingår i försäljningen.

Garage

Äldre garagebyggnad av trä uppförd på murad grund under tak av eternit. Byggnaden rymmer utöver garageutrymme även potatiskällare. I byggnaden finns hydrofor och vattenpump.

Jordbruksmark

Mindre än 1 ha betesmark följer fastigheten. Inga EU-stödrätter. Fastigheten blir också för liten för egen ansökan om EU-stöd.

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet utgör del av Munkedal Krokstads-Torp 1:18 varför fastighetsbildning måste ske. Säljaren svarar för förrättningskostnaden.

Friskrivning

Säljaren har aldrig bott i huset och har i bifogad frågelista upplyst om alla fel i fastigheten som han känner till. Säljaren kommer i köpekontraktet friskriva sig från eventuella dolda fel och brister i fastigheten. Detta innebär att köparen bör besikta fastigheten och dess skick extra noggrant.

Tillträde

Kan först ske när fastighetsbildningen är klar dvs ca 12 månader efter kontraktsskrivning. Lantmäteriet har idag en handläggningstid om ca 40-45 veckor.

HitCounter