VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Jönsgården, 74 ha

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Boyta:
112 kvm
Fastighet:
Hässleholm Ignaberga-Attarp 17:2
Ignaberga-Attarp 7056
28192 Hässleholm

Utgångspris/ försäljningssätt

12 000 000 kr
Öppen budgivning

Kontakt

bild_Felix Felix Lindström
Fastighetsmäklare
044-20 89 13
0722458180
felix.lindstrom@lrfkonsult.se
LRF Konsult Kristianstad
Västra Boulevarden 47
291 31 Kristianstad
Hässleholm Ignaberga-Attarp 17:2

Jönsgården, 74 ha

Möjlighet att förvärva en KRAV-certifierad lantgård med god arrondering strax söder om Hässleholm. Gårdens areal fördelar sig på drygt 74 ha varav ca 45 ha åker, ca 20 ha betesmark och ca 4 ha skogsmark. Gårdscentrum med hus om 112 kvm, kostall med 100 st liggbås och två äldre DeLavalrobotar samt ytterligare byggnader för ungdjur och maskiner. Stora möjligheter för en fungerande växtodling med mjölk- eller köttproduktion.

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadsbyggnad från 1940 med en taxerad bostadsyta om 125 kvm. Uppförd 1,5-plan med källare under hela huset. Taket är klätt med tegelpannor och fasad av tegel. Genomgående tvåglasfönster. Uppvärmning via ett vattenburet system från en CTC kombipanna. Vatten via två stycken sammankopplade borror med hydrofor i källare och i stall. Avlopp via trekammarbrunn och infiltration (-14). Planlösning Genom bostadens centrala entré når vi en mindre hall och köket med matplats. I husets norra del finns entré med hall, anslutning till övre plan samt badrum och ett sovrum. Från köket når vi ett sovrum/kontor samt ett större sällskapsrum och två mindre sovrum. Övre plan inrymmer ett allrum, sovrum samt oisolerad vind. Källaren inrymmer pannrum samt förråd.

Stallbyggnad

Lösdriftsstall från 1994 med plats för 80 liggbås samt 20 st liggbås i sammanbyggd hall, vilken även inrymmer 25 st kvigbås samt 3 st kalvningsboxar. Byggnaden uppgår 1085 kvm. Fribärande stålstomme beklätt med tak av eternit och fasad av betongelement. Nockventilation. Utfodring via stationär mixervagn och självstyrt kedjedrivet foderbord. Två äldre DeLavalrobotar (-02 och -04). Utgödsling med skarpor under spalt samt robotskrapa i ligghallen. Kontor samt mjölkrum med en tank om 8 000 liter samt övrig utrustning. Kraftfodersilo.

Äldre kostall

Ungdjur- och kalvstall om ca 330 kvm i tegel och trä under tak av tegel. Inrymmer kalvboxar, mindre djupströbädd samt liggbås med skrapa. Höskulle på övre plan. I vinkelbyggnad finns även personalutrymme med toalett, dusch och tvätt.

Äldre ungdjurstall

Enklare ekonomibyggnad i sten och tegel med tak av eternit. Byggnadsyta om ca 200 kvm. Inrymmer idag förråd.

Maskinhus

Ekonomibyggnad för maskinförvaring om ca 300 kvm med sju fack och träportar. Stomme av trä och tak av plåt.

Garage/verkstad

Vid gårdens infart finns en garagebyggnad om ca 95 kvm inrymmande förvaringsytor samt verkstad. Stomme av trä under tak av plåt.

Gödselvård

På gården finns två gödselbrunnar varav en på 700 kbm och en på 1200 kbm.

Övrigt

På gården finns även ett ensilagetorn om 700 kbm i sämre skick. Används ej. I anslutning till ensilagetornet finns även en äldre ekonomibyggnad i trä som ej används. Vid gårdens infart finns även ett enklare redskapsskjul med fasad av trä under tak av eternit.

Åkermark

Areal enligt SAM-17 om 45,08 ha. Stora delar av marken är av god kvalitet med bra arrondering och tillgänglighet. Vattenhållande jordarter.

Betesmark

Areal enligt SAM-17 om 20,72 ha som är lättillgängliga från gården. Betesmarken har miljöåtagande i form av allmän skötsel.

Stödrätter

Stödrätter till 65,8 ha medföljer försäljningen. Ny ägare disponerar marken och stödrätterna från tillträdesdagen.

Arrende/nyttjanderätter

Till gården finns idag ca 55 ha åker och ca 16,5 ha betesmark som kan följa gården.

Skogsmark

Skogsmark om ca 4 ha. Ligger till största del i fastighetens sydöstra kant.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 14300000 kr

Områdesbeskrivning

Med ett fritt och lantligt läge välkomnas ni till ett aktivt lantbruksområde. Här finns det stora möjligheter för er som vill bedriva växtodling med en mjölk- eller köttproduktion samtidigt som det endast är 6 km in till Hässleholm centrum.

Vägbeskrivning

Från Hässleholm: Kör söderut mot Kristianstad på väg 21. Sväng av 21:an vid Ignaberga och fortsätt mot Attarp/Grantinge. Efter ca 700 meter svänger ni höger in på en grusväg och kör tills ni har gården på er vänstra sida.

HitCounter