VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skog & fritidsfastighet

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
3,1 ha
Skogsmark:
2,7 ha
Impediment:
0,1 ha
Övrigmark:
0,3 ha
Boyta:
42 kvm
Fastighet:
Sandviken Kungsberg 54:2 & 54:1
Kungsbergsvägen 108
81195 Järbo

Utgångspris/ försäljningssätt

700 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

bild_Joakim Joakim Hagelin
Fastighetsmäklare
026245979
026-245979
joakim.hagelin@lrfkonsult.se
bild_Jonas Jonas Westbom
Assistent
026- 24 59 72
026-2459 72
jonas.westbom@lrfkonsult.se
LRF Konsult Sandviken
Industrivägen 12
811 23 Sandviken
Sandviken Kungsberg 54:2 & 54:1

Skog & fritidsfastighet

Två fastigheter belägna i Kungsberg ca 2,5 mil nordväst om Sandviken. En med ett litet fritidshus och stor tomt och en skogsfastighet med 3 hektar mark varav 2,7 är produktiv skogsmark med ett virkesförråd på ca 256 m³sk. Tillsammans utgör de ett fritidsboende som kan passa både den skogs- och jaktintresserade till den som vill tillbringa en dag i Kungsbergets pister. Fastigheten ingår i Kungsbergs viltvårdsområde som jagar på ca 5 500 hektar.

Byggnader

Stuga

Varmbonad stuga med 2 rum och kök. Byggnaden har torpargrund, trästomme klädd med liggande träpanel, kopplade 2-glas fönster och tak av plåt. Vatten finns indraget och uppvärmning sker via el element och öppen spis. Byggår 1968. Entréplan Inbyggd altan som kan göras om till ytterligare ett rum, entré dörr som leder in till ett kök med matplats, vardagsrum med öppen spis och gång mot sovrummet med garderober, sovrum med garderober.

Förråd

Nybyggt förråd i planktimmer på sten plintar under tak av plåt som inrymmer vedbod och en förråds del.

Dass

Dass med trästomme under tak av plåt.

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från fältinventering utförd i maj 2017 av Jonas Westbom på LRF Konsult. Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 3,1 ha med ett uppskattat virkesförråd på ca 256 m³sk varav större delen är röjnings- och gallringsskog. Medelvolymen per ha är ca 95 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 5,7 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är 11 m³sk för tillväxtsäsongen 2017. För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Kungsberg 54:1 ingår i Kungsbergs viltvårdsområde om ca 5 500 hektar. Det åligger dock blivande ägare att kolla upp vad som gäller för jakten. Älg jakten bedrivs gemensamt medan småvilts jakten får bedrivas enskilt över hela viltvårdsområdet. Den årliga avgiften är 500 kr/Kontaktuppgifter till viltvårdsområdet går att få av mäklarassistent Jonas Westbom, tele 026-24 59 72. Just nu är det 500 kr/år i administrativ avgift till viltvårdsområdet samt att alla måste arrendera så att fastigheten uppnår 100 hektar, kostnad styrs av Sveaskogs priser, i dagsläget 25kr/ha ink moms + fällavgifter, således ca 37 kr/ha ink moms.

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade höga naturvärden eller nyckelbiotoper. (Källa Skogsstyrelsen).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person, dock ej för privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Skogsinventering Skogsinventeringen är upprättad med för skogsbruksinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen. Fastighetsbeskrivningen och sidotjänster Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, fast ersättning lämnas indirekt. Dokumentation av budgivare Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

HitCounter