VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
53 ha markområde nära Kronvalds - Eksta

Obebyggd skogsfastighet vid underbara Ekstakusten. 53 ha varav 49,2 ha produktiv skogsmark enligt skogsbruksplan upprättad 2017 av Mellanskog. Medelbonitet om 3,3 m³sk/ha vilket är strax under medel för Gotland och ett bedömt virkesförråd på drygt 4 000 m³sk. Tall dominerar med ca 82 % av virkesförrådet och bara 1 % andel lövskog. Hög andel yngre skog med välväxande gallringsskogar. Området är populärt och säljaren har sedan tidigare styckat av 2 st tomter. Finns inga förhandsbesked för ytterligare tomtavstyckning men sannolikt finns det goda möjligheter att utveckla marken vidare för den som söker en spännande investering och ett framtida projekt. Utsikten från kustremsan nedanför vid Kronvalds är enastående och solnedgångarna med utsikten över Karlsöarna är ofta magiska.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
50,4 ha
Skogsmark:
49,2 ha
Skog med restriktion:
1,2 ha
Virkesförråd:
4 040 m³sk
Fastighet:
Gotland Eksta Bjärges 1:57
Eksta Bjärges

Utgångspris/ försäljningssätt

2 800 000 kr
Öppen budgivning

Visning

Fastigheten kan besökas på egen hand.

Kontakt

bild_Jacob
LRF Konsult Visby
Söderväg 1 D
621 58 Visby
Gotland Eksta Bjärges 1:57

53 ha markområde nära Kronvalds - Eksta

Obebyggd skogsfastighet vid underbara Ekstakusten. 53 ha varav 49,2 ha produktiv skogsmark enligt skogsbruksplan upprättad 2017 av Mellanskog. Medelbonitet om 3,3 m³sk/ha vilket är strax under medel för Gotland och ett bedömt virkesförråd på drygt 4 000 m³sk. Tall dominerar med ca 82 % av virkesförrådet och bara 1 % andel lövskog. Hög andel yngre skog med välväxande gallringsskogar. Området är populärt och säljaren har sedan tidigare styckat av 2 st tomter. Finns inga förhandsbesked för ytterligare tomtavstyckning men sannolikt finns det goda möjligheter att utveckla marken vidare för den som söker en spännande investering och ett framtida projekt. Utsikten från kustremsan nedanför vid Kronvalds är enastående och solnedgångarna med utsikten över Karlsöarna är ofta magiska.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2017-02-23 av Mellanskog. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 49,2 ha med ett virkesförråd uppskattat till 4 040 m3sk varav 1 604 m3sk är G2, S1 och S2 skog.

Skogsvårdslagen

På fastigheten finns behov av stödplantering samt markberedning och plantering. Se skogsbruksplan från Mellanskog för vidare information. Avdelningarna 4, 9, 10, 23 & 24 berörs av detta. Vid föryngring har man på fastigheten haft en del problem med rådjur. Köparen övertar ansvaret för föryngringen.

Forn- och kulturlämningar

På marken finns det registrerade forn- och kulturlämningar i form av 3 stridsvärn, 2 stensättningar och rösen. Källa: Riksantikvarieämbetets fornsök,

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av marken sker på egen hand med hänsyn till växande grödor. Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för fysisk person, förutom för den som sedan minst ett år är folkbokförd inom området. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Förvärvstillstånd handläggs av Länsstyrelsen och fastighetsmäklaren hjälper till med ansökan. Ansökningsavgiften betalas av köparen. För enskild person är avgiften för närvarande 3700 kr. För juridiska personer är avgiften 5700 kr om fastighetsvärdet är under 10 miljoner.

Jakt

Jakträtten är disponibel för köparen från och med tillträdet på fastigheten.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Väg

Fastighetsägaren har hjälpt till med vägunderhåll när behov av detta har funnits. Ingen fast avgift.

Naturreservat Ekstakusten

Fastighetens västra delar, avdelning 1 enligt skogsbruksplanen berörs av Ekstakustens Naturreservat. Strandskydd berör även fastigheten och gäller 300 meter från Östersjön.

Områdesbeskrivning

Ekstakusten är ett enastående vackert kustområde med vacker och mycket speciell natur. Från kusten har man mycket fin utsikt mot Stora och Lilla Karlsö. Ekstakusten ingår i ett stort naturreservat.

Vägbeskrivning

Se karta och skyltning. Från Djupviks hamn följ kustvägen längs Ekstakusten till Kronvalds fiskeläge. Sväng vänster vid Kronvalds och fastigheten ligger därefter på höger sida.

Kontakt

bild_Jacob
LRF Konsult Visby
Söderväg 1 D
621 58 Visby

Liknande fastigheter