VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet i Måskenåive

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
118,9 ha
Skogsmark:
87,7 ha
Skogsimpediment:
23,2 ha
Vatten:
8,0 ha
Virkesförråd:
9 110 m³sk
Fastighet:
Sorsele Måskenåive 1:3

Utgångspris/ försäljningssätt

1 250 000 kr
Anbud

Kontakt

bild_Tomas Tomas Lundmark
Fastighetsmäklare
0910717589
tomas.lundmark@lrfkonsult.se
LRF Konsult Skellefeå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå
Sorsele Måskenåive 1:3

Skogsfastighet i Måskenåive

Skogsfastighet belägen i Måskenåive, Sorsele. Ett stort sammanhängande skifte om ca 87 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 9 110 m3sk och en bonitet på ca 3,1 m3sk/ha och år. Jakt i jaktlag.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2016-07-03 av Norra Skogsägarna. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken ca 87 ha med ett virkesförråd om 9 110 m3sk varav 1045 m3sk är G2, S1 och S2 skog.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Sorsele kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr.

Jakt

Jakt i Nordanå-Fjällnäs jaktlag inom Kinnekulle ÄSO. Viltvårdsområdet utgör 5018 hektar.

Forn- och kulturlämningar

En kulturhistorisklämning berör fastigheten på avd 45 i skogsbruksplanen.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

HitCounter