VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Fastighet för rekreation i Stora Blåsjön

Skogsfastighet i fantastisk fjällmiljö i härliga Stora Blåsjön. Areal om 192 ha varav skogsmarken uppgår till 130 ha, virkesförråd om ca 6 700 m³sk. Fastighetens båda skiften sträcker sig ifrån Stora Blåsjöns strand i riktning mot Rödfjället. Runt Stora Blåsjön sträcker sig vildmarken med massor av orörd natur. Här kan man ströva fritt i lättgången fjällterräng eller följa rösade leder. Det finns gott om fin röding och öring i sjöar, tjärnar och vattendrag och bra jaktmarker för bl a ripa och älg. Byn har drygt 70 invånare, tillhör Frostvikens församling och Strömsunds kommun. Stora Blåsjön ligger ca 28 mil norr om Östersund och ca 6 km från norska gränsen. Här finns livsmedelsaffär, bensinmack, taxi, vildmarkskiosk, restaurang, frisering, stuguthyrning, skidbacke med lift, skoteruthyrning och ett litet skolmuséum. Skola för mindre barn finns i Jorm och för de större i Gäddede.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
192,2 ha
Skogsmark:
130,0 ha
Skogsimpediment:
20,4 ha
Övrigmark:
41,6 ha
Berg/hällmark:
0,2 ha
Virkesförråd:
6 763 m³sk
Fastighet:
Strömsund Stora Blåsjön 2:39

Utgångspris/ försäljningssätt

1 300 000 kr
Öppen budgivning

Kontakt

bild_Sofia
bild_Bengt
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
Strömsund Stora Blåsjön 2:39

Fastighet för rekreation i Stora Blåsjön

Skogsfastighet i fantastisk fjällmiljö i härliga Stora Blåsjön. Areal om 192 ha varav skogsmarken uppgår till 130 ha, virkesförråd om ca 6 700 m³sk. Fastighetens båda skiften sträcker sig ifrån Stora Blåsjöns strand i riktning mot Rödfjället. Runt Stora Blåsjön sträcker sig vildmarken med massor av orörd natur. Här kan man ströva fritt i lättgången fjällterräng eller följa rösade leder. Det finns gott om fin röding och öring i sjöar, tjärnar och vattendrag och bra jaktmarker för bl a ripa och älg. Byn har drygt 70 invånare, tillhör Frostvikens församling och Strömsunds kommun. Stora Blåsjön ligger ca 28 mil norr om Östersund och ca 6 km från norska gränsen. Här finns livsmedelsaffär, bensinmack, taxi, vildmarkskiosk, restaurang, frisering, stuguthyrning, skidbacke med lift, skoteruthyrning och ett litet skolmuséum. Skola för mindre barn finns i Jorm och för de större i Gäddede.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i november 2011 av LRF Konsult, sedan uppräknad 6 tillväxtsäsonger. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 130 ha med ett virkesförråd om 6 763 m³sk varav 6 763 m³sk är E2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälpplantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Frostvikens älgskötselområde med en areal om 91 016 ha. I dagsläget bedrivs jakten på den egna fastigheten. Jakten överlåts till köparen per tillträdesdagen.

Fiske

Fastigheten har ingen fiskerätt.

Naturvärden

Det finns inga naturvärden registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige)

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 3 700 kr och för juridisk person 5 700 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till ett utgångspris av 1 300 000 kronor. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Områdesbeskrivning

Området kring Stora Blåsjön erbjuder unika möjligheter till friluftsliv, jakt och fiske. Det finns även gott om sevärdheter som Ankarede, som är Sveriges sydligaste levande kyrkstad, ligger vackert där Ankarälven och Lejarälvan möts. Korallgrottan,dess gångar och salar har en total längd på drygt fem kilometer! Tillsammans med grottguider kan man åla sig genom trånga passager och se fantastiska grottsalar. En spännande och oförglömlig upplevelse! Bjurälvens karstlandskap är Sveriges mest utpräglade karstområde. Bjuräven har utsetts till vinnare av Sveriges geologiska arv 2014. Gaustafallet, vattenfallet ligger bara ca 100 m från landsvägen vid bron över Brakkån just när man kommit ner från Blåsjöfjället och Södra Blåsjön börjar. Där finns en skylt som visar mot Brakkåfallet. Brakkåfallet ligger i en kanjon. Man kan gå ner ”under” vattenfallet och kan få en behaglig dusch. Området erbjuder även goda möjligheter till såväl vinter som sommaraktiviteter. Alpin skidåkning på Mesklumpen erbjuder 475 fallhöjdmeter och en färd som kan bli längre än 3,5 km innan du är nere. Skoteråkning, isfiske och vackra fjäll hör vardagen till under vintern i området. På sommaren erbjuds möjligheter till jakt, fiske, fjällvandring, och svampplockning i orörd natur.

Kommunikationer

Bil är att föredra men det går även att åka buss till Stora Blåsjön.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen på östra sidan Stora Blåsjön. Från Gäddede: Ta Jormvägen mot Stora Blåsjön, kör ca 22 km, se bifogat kartmaterial.

Kartor över fastigheten

Övrig information

Kontakt

bild_Sofia
bild_Bengt
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund

Liknande fastigheter