VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Dalagård i Sundborn

Mycket vacker Dalagård strax nordost om Falun. Byggnaderna är välhållna med mycket snickarglädje och många vackra detaljer bevarade. De flesta snickerier och byggnadsdetaljer kommer från den egna skogen. Bostadshus och Backstugu i vinkel, med ekonomibyggnaderna strax nedanför. Enligt äldre dokumentation har utsikten från gården varit makalös. I dag har den omgivande växtligheten tagit sig nära inpå gården och bäddat in den i lummig grönska. Till fastigheten hörde tidigare två skogsskiften, men dessa är sålda till en näraliggande fastighet, och Lantmäteriet arbetar för närvarande med att överföra dessa två skogsskiften till den köpande fastigheten i en s.k. fastighetsreglering. Denna beskrivning gäller alltså själva gården med uthus och den tomt på cirka 5000 kvadratmeter, som blir resultatet efter Lantmäteriets arbete. Tomtarea: ca 5000 kvm Boarea bostadsbyggnaden: uppmätt ca 140 kvm Boarea backstugu: uppmätt ca 45 kvm Anbud senast: 2018-06-13

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
0,5 ha
Småhusmark lantbruk:
0,5 ha
Boyta:
140 kvm
Fastighet:
Falun Sundborns-Boda 7:1
Sundborns Boda 10
790 15 Sundborn

Utgångspris/ försäljningssätt

1 750 000 kr
Bud

Visning

Visningstidpunkt presenteras på hemsidan alternativt kontakta mäklare eller mäklarassistent.

Kontakt

bild_Åsa
bild_Johanna
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun
Falun Sundborns-Boda 7:1

Dalagård i Sundborn

Mycket vacker Dalagård strax nordost om Falun. Byggnaderna är välhållna med mycket snickarglädje och många vackra detaljer bevarade. De flesta snickerier och byggnadsdetaljer kommer från den egna skogen. Bostadshus och Backstugu i vinkel, med ekonomibyggnaderna strax nedanför. Enligt äldre dokumentation har utsikten från gården varit makalös. I dag har den omgivande växtligheten tagit sig nära inpå gården och bäddat in den i lummig grönska. Till fastigheten hörde tidigare två skogsskiften, men dessa är sålda till en näraliggande fastighet, och Lantmäteriet arbetar för närvarande med att överföra dessa två skogsskiften till den köpande fastigheten i en s.k. fastighetsreglering. Denna beskrivning gäller alltså själva gården med uthus och den tomt på cirka 5000 kvadratmeter, som blir resultatet efter Lantmäteriets arbete. Tomtarea: ca 5000 kvm Boarea bostadsbyggnaden: uppmätt ca 140 kvm Boarea backstugu: uppmätt ca 45 kvm Anbud senast: 2018-06-13

Byggnader

Timrad, rödfärgad bostadsbyggnad 1½ plan om ca 140 m² bostadsyta samt ca 20 m² biyta. Två murstockar med flera eldstäder. Huset genomsyras av en genuin dalakänsla med vackra furugolv, spegeldörrar, blyinfattat fönster. Delvis inredd bagarstuga i vinkel. Äldre ekonomibyggnad. Lummig trädgårdstomt med omgivande skogsmark.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade naturvärden.

Forn- och kulturlämningar

Marken på och runt gården är klassad som bevakningsobjekt med benämningen bytomt/gårdstomt, RAÄ-nummer Sundborn 204:3. (Källa: RAÄ Fornsök, www.fmis.raa.se)

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller gårdsdelen av ursprungsfastigheten. Som nämnts tidigare har de skogsskiften som hör till fastigheten sålts och ska genom av Lantmäteriet överföras till annan fastighet genom en s.k. fastighetsreglering. I samband med denna reglering har begärts att ägaren av skogsskiftena och ägaren av gården ska ha rätt att använda vägen som går vid den tänkta tomtgränsen till gården (ett s.k. servitut, till förmån för båda fastigheterna).

Städning

Gårdens byggnader kommer vid tillträdet överlämnas i befintligt skick, ostädade med kvarvarande lös egendom. Kvarvarande inventarier på tillträdesdagen tillfaller köparen utan ersättning.

Områdesbeskrivning

Sundborns-Boda ligger två km väster om Sundbornsbyn drygt en mil nordost om Falu tätort. I Sundborns socken bor det 2 940 personer. I Sundbornsbyn finns det skola från förskola till årskurs sex och för de äldre barnen finns en fritidsgård. Risholnsgården i Danholn är närmsta äldreboende. I Sundbornsbyn och Karlsbyheden finns idrottsanläggningar, multiarena, konstfrusen bandyplan, elljusspår och serviceanläggningar i anslutning till anläggningarna. I Danholn pågår arbetet med en discgolfarena. Idrottsföreningarna i Sundborns socken arrangerar årligen stora evenemang som Sport Ewa Cup i fotboll, DalaDubbeln i orientering och Träflasklöpet inom löpning. I Sundborn finns det ungefär 300 företag. Arbetspendlingen in till Falu tätort är stor. Läs mer: www.sundborn.com

Kontakt

bild_Åsa
bild_Johanna
LRF Konsult Falun
Bergmästaregatan 2
791 30 Falun

Liknande fastigheter