VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Naturnära boende

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Boyta:
110 kvm
Fastighet:
Hylte Nädhult 1:5
Nädhult 203
31497 Torup

Utgångspris/ försäljningssätt

1 300 000 kr
Öppen budgivning

Kontakt

bild_Martin
LRF Konsult Hyltebruk
Landerydsvägen 1 D
314 32 Hyltebruk
Hylte Nädhult 1:5

Naturnära boende

Byggnader

Röda boningshuset

Huset är uppfört ca 1885 (Gods & Gårdar). Stomme av liggande timmer på stenfot. Utvändig klädsel av stående träpanel. Tak av tvåkupigt lertegel. Veranda med snickarglädje och entré via pardörr. Bottenvåningen består av ett stort finrum, kök med intilliggande kontor. Kök med utgång till altan. Hall med entré och trappa till ovanvåning. Utöver detta finns toalett och grovkök samt pannrum. Plastmattor på samtliga golv förutom pannrum. Fönster och element utbytta i delar av bottenplan. På våning två finns en stor hall, två sovrum samt ett badrum med toalett, dusch och bastu. Ca 1/3 av ovanvåningen utgörs av oinredd vind. Uppvärmning är sammankopplad mellan bostadsbyggnaderna. De har en gemensam jordvärmeanläggning och sker genom vattenburen värme i båda husen. Enskilt vatten och avlopp, också det är gemensamt för båda bostadsbyggnaderna .

Vita bostadsbygnaden

Huset är byggt i trä på gjuten grund. Eternit tak och utvändig klädsel av eternitplattor. Bottenvåning består av ett stort allrum med braskamin med vackert golv av gedigna furuplank. Kök med massiva luckor av ek från Ballingslöv samt ett rum för kontor alternativt sovrum. Utöver detta finns en hall samt tvättstuga. Ovanvåning består av en större hall, samt ett badrum med toalett och badkar samt två sovrum och två garderober mot snedtak. Uppvärmning är sammankopplad mellan bostadsbyggnaderna. De har en gemensam jordvärmeanläggning och sker genom vattenburen värme i båda husen. Enskilt vatten och avlopp, också det är gemensamt för båda bostadsbyggnaderna.

Garage

Väggar av cementsten på gjuten platta , tak av eternit. Garaget ger plats för två bilar.

Stall/loge

Äldre ladugård i trästomme på stenfot med tak av plåt och eternit. Fasad av stående träpanel.

Magasin

Stomme av trä på stenfot med utvändig klädsel av stående träpanel. Tak av tegel. Nedre plan innehåller snickarbod och garage, på övre plan finns spannmålsmagasin.

Förråd

Trästomme med utvändig klädsel av stående träpanel, gjuten grund och yttertak av betongpannor.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Köpare och säljare ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och säljaren står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Då förrättning kommer att göras i samförstånd med köparen så lämnas ärendet först efter kontraktstecknandet över till lantmäteriet. Lantmäteriet har en handläggningstid på ca 12 månader. Först efter att lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft kan köparen tillträda fastigheten och få full lagfart. Från kontraktsdagen till tillträdesdagen upprättas vid behov ett hyreskontrakt mellan köpare och säljare för att reglera köparens tillgång till fastigheten.

Uthyrning

Det vita huset har en hyresgäst sedan augusti månad 2017. Hyresintäkten uppgår till 72 000 / år i kallhyra. Kinnared har ett flertal medelstora företag vilket bör ge goda möjligheter för uthyrning även av det andra boningshuset om så önskas. Detta kan ske dels via tillsvidare kontrakt alternativt korthyra till turister alternativt företag som behöver bostad för personal .

Kartor över fastigheten

Övrig information

Kontakt

bild_Martin
LRF Konsult Hyltebruk
Landerydsvägen 1 D
314 32 Hyltebruk

Liknande fastigheter