VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Hästgård 6 ha, Högsäter

Hästgård om ca 6 ha belägen strax väster om Högsäters samhälle. Bostadshus från 1934 med tillhörande ladugård och uthus. Intilliggande åkermark om ca 4 ha och ca 1,2 ha skogsmark.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Boyta:
165 kvm
Fastighet:
Färgelanda Brasäter 1:6
Södra Brasäter 2
45896 Högsäter
Utgångspris

1 250 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Kontakt

bild_Henrik
LRF Konsult Tanumshede
Industrivägen 3 D
457 31 Tanumshede
Färgelanda Brasäter 1:6

Hästgård 6 ha, Högsäter

Hästgård om ca 6 ha belägen strax väster om Högsäters samhälle. Bostadshus från 1934 med tillhörande ladugård och uthus. Intilliggande åkermark om ca 4 ha och ca 1,2 ha skogsmark.

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus av typen 1 ½ plans med källare. Uppfört 1934 på murad grund. Timmerstomme, bjälklag av trä, eternitfasad och yttertak av plåt. Fönster generellt av typen 2 glas. Några få fönster har bytts ut till 3 glas. 165 m² boyta enligt fastighetstaxeringen. Huset har ett vattenburet värmesystem kopplat till en jordvärmeanläggning där slangen är från 1981 och pumpen är från 2011. Vatten tas från en grävd brunn som är gemensam med grannen (Brasäter 1:12) och placerad på dennes fastighet. Avloppet leds till en trekammarbrunn med utrinning i flera brunnar och i ett dike längs åkermarken, även denna gemensam med grannen men placerad på denna fastighet. Säljaren har pratat med kommunen, vilka säger att avloppet är godkänt idag. Entréplan med hall, kök, grovingång, TV-rum, vardagsrum samt badrum med badkar. Övervåning med allrum, tre rum, wc/tvättstuga, förråd samt en balkong i väster. Källare med pannrum, gammal oljepanna och jordvärmepump. Sotare har nyligen varit på fastigheten och gjort en brandskyddsbesiktning. Allt verkade ok, dock finns det ingen takstege så ingen besiktning från taket kunde ej ske. Enligt säljaren togs takstegen togs ner vid senaste takbytet och sen har endast jordvärmepumpen används och det har ej eldats. Om en köpare vill ta vedpannan i bruk måste takstege monteras och sotare tas dit för provtryckning av skorstenen. Vattenprov inskickad för analys och där svar väntas i vecka 37.

Ladugård

Träbyggnad från 1947-1952. Uppförd på plintar under yttertak av lertegel. Ladugården har en byggnadsyta om 209 m² enligt fastighetstaxeringen. Byggnaden rymmer stall med gjutet golv, loge, ränne, kostall och mjölkrum. Höhiss. El och vatten är indraget.

Vedskjul

Äldre träkonstruktion uppförd på stenlagd grund under yttertak av lertegel.

Skogsuppgifter

Fastigheten omfattar ca 1,2 ha produktiv skogsmark bestående av mestadels uppvuxen lövskog i dungar kring åkermarken.

Inägomark

Enligt fastighetstaxeringen omfattar fastigheten 4 ha åkermark. Ler- och sandjord med äldre dränering. Marken är muntligen upplåten till Anders Andersson som hyr stödrätterna vilka följer med köpet. EU-stödet för 2017 tillfaller arrendatorn, arrendeersättningen för 2017 tillfaller säljaren i sin helhet. Fastigheten är belägen i EU-stödområde 5 för spannmålsodling. Arrendatorn tar för tillfället både ström och vatten till djuren inkopplat på vattensystemet i bostadshusets källare.

Jakt

Egen småviltsjakt. Ingen älgjakt har bedrivits på senare år.

Fiberförening

Fastigheten är ansluten till Färgelanda Västra Fiberförening. Fiber är indraget och betalt. Fastigheten är vilande medlem för 600 kr/år. Aktivt medlemskap kostar i dagsläget 1 167 kr/kvartal. Köparen skall överta medlemskapet.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för eventuella dolda fel eller brister i fastigheten. Säljaren har upplyst om de ev. fel och brister som denne känner till i frågelistan och i objektbeskrivningen. Köparen bör i och med friskrivningen vara extra noga med sin undersökning av fastighetens skick.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver alltid förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygd i Färgelanda Kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700kr för privatperson.

Visning

Kontakta mäklaren för visning av byggnader. Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Kontakt

bild_Henrik
LRF Konsult Tanumshede
Industrivägen 3 D
457 31 Tanumshede

Liknande fastigheter