VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Obebyggd skogsmark strax söder om Söderhamn

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
12,1 ha
Skogsmark:
12,1 ha
Virkesförråd:
2 117 m³sk
Fastighet:
Söderhamn Hällmyran 2:3, 2:4 & 2:7

Utgångspris/ försäljningssätt

675 000 kr
Öppen budgivning

Visning

Visning sker på egen hand. Genom att ladda hem vår app "Köpa gård" kan Ni enkelt orientera Er ut på fastigheten.

Kontakt

bild_Tomas Tomas Lusth
Fastighetsmäklare
0278-639286
070-6337009
tomas.lusth@lrfkonsult.se
LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs
Söderhamn Hällmyran 2:3, 2:4 & 2:7

Obebyggd skogsmark strax söder om Söderhamn

12,1 hektar produktiv skogsmark till salu ett stenkast söder om Söderhamn. Totalt virkesförråd om 2117 m³sk där knappt 1 100 m³sk är avverkningsbar skog som uppnått lägsta slutavverkningsålder. Resterande (ca 1037 m³sk) av det totala virkesförrådet är gallringsskog i huggningsklass G1. Jakt i Söderhamn Norrala Södra VVO om 21 750 ha.

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från skogsbruksplan upprättad av Jonas Westborn, Lrf Konsult, hösten 2016. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 12,1 ha med ett virkesförråd om 2117 m³sk varav 1080 m³sk är föryngringsavverkningsskog i huggningsklass S2. Övrigt virkesförråd (1037 m³sk) återfinns i huggningsklass G1. Kubikinnehållet per hektar beräknas till 175 m³sk/ha. Medelboniteten på fastigheten beräknas till 5,9 m³sk/ha. För övriga upplysningar se sammanställning över åldersklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakt i Söderhamn Norrala Södra VVO om 21 750 ha.

Forn- och kulturlämningar

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 100000 kr

HitCounter