VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Tillväxtfastighet om ca 164 ha i Racknäs, Sorsele

Tillväxtfastighet om ett skifte. Totalt 164 ha, varav 102 ha produktiv skogsmark. Ett virkesförråd om ca 6000 m3sk där G1-skog står för största andel. God tillgänglighet då en landsväg går genom fastigheten.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
164,6 ha
Skogsmark:
102,1 ha
Skogsimpediment:
60,8 ha
Övrigmark:
1,7 ha
Virkesförråd:
6 000 m³sk
Fastighet:
Sorsele Racknäs 1:17

Utgångspris/ försäljningssätt

1 450 000 kr

Kontakt

bild_Steve
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå
Sorsele Racknäs 1:17

Tillväxtfastighet om ca 164 ha i Racknäs, Sorsele

Tillväxtfastighet om ett skifte. Totalt 164 ha, varav 102 ha produktiv skogsmark. Ett virkesförråd om ca 6000 m3sk där G1-skog står för största andel. God tillgänglighet då en landsväg går genom fastigheten.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2011-11-23 av Skogsdesign Lycksele. En uppdatering av plan är gjord av Steve Fahlgren 2017-09-29, LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 102 ha med ett totalt virkesförråd om ca 6000 m3sk varav ca 5600 m3sk är G1-skog.

Läge

Fastigheten ligger 8 km söder om Slagnäs, längs Skellefteälven. Genom fastighetens nordöstra del går landsvägen som löper mellan Slagnäs och Adak.

Jakt

Fastigheten ligger inom Racknäs VVO vilket omfattar 3 245 ha. Källa Länsstyrelsen AC.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten (Källa SE Sverige).

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Sorsele kommun det senaste året.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Renskötselsrätt

Fastigheten omfattas av renskötselrätt enligt rennäringslagen SFS 1971:437. Detta innebär att rättigheterna är mer omfattande på mark som vid utgången av juni månad 1992 tillhörde staten än på annan mark. Bla avdelning 4 berörs av äldre renstängsel.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 950000 kr

Kontakt

bild_Steve
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå

Liknande fastigheter