VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Jord och skogsfastighet i Ramvik

Jord och skogsfastighet i Kärrby i Högsjö församling , Härnösands kommun, lämplig för mindre djurhållning. Brukningscentrum består av bostadshus, äldre bostadshus samt loge. Total areal 64 ha, varav skog 47 ha som består till största del av gallringsskog och röjningsskog och betes/åkermark 9,3 ha i anslutning till brukningscentrum. Jakträtt i Högsjö viltvårdsområde. Två mindre tjärnar finns på fastigheten.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
64,2 ha
Skogsmark:
47,3 ha
Myr/kärr/mosse:
2,9 ha
Berg/hällmark:
4,3 ha
Åkermark:
9,3 ha
Övrigmark:
0,4 ha
Virkesförråd:
5 300 m³sk
Boyta:
85 kvm
Fastighet:
Härnösand Kärrby 1:1 och 2:5
Kärrby 238
87016 Ramvik

Utgångspris/ försäljningssätt

1 550 000 kr
Öppen budgivning

Kontakt

bild_Patrik
LRF Konsult Härnösand
Nybrogatan 1
871 30 Härnösand
Härnösand Kärrby 1:1 och 2:5

Jord och skogsfastighet i Ramvik

Jord och skogsfastighet i Kärrby i Högsjö församling , Härnösands kommun, lämplig för mindre djurhållning. Brukningscentrum består av bostadshus, äldre bostadshus samt loge. Total areal 64 ha, varav skog 47 ha som består till största del av gallringsskog och röjningsskog och betes/åkermark 9,3 ha i anslutning till brukningscentrum. Jakträtt i Högsjö viltvårdsområde. Två mindre tjärnar finns på fastigheten.

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus i 1 1/2 plan med källarvåning under mindre del av huset. Stomme av trä,fasad av stående brädfodring, plåttak, två och treglasfönster. Mindre påbyggnad i 1 plan. Vatten från kallkälla som används gemensamt med en granne, äldre enskilt avlopp. Uppvärmning med direktverkande el, luftvärmepumpen som är monterad på huset är ur funktion. Byggnadsarea ca 70 kvm, boarea enligt taxeringen 85 kvm och biarea 20 kvm. Planlösning bottenvåningen: Först kommer man in i hallen som är i utbyggnaden vidare in i den gamla hallen. Från den gamla hallen finns uppgång till övervåning samt ingång till toalett med dusch och badkar, kaklade väggar och klinker på golvet med golvvärme. hallen finns även ingång till toaletten. Vidare från från hallen kommer man till köket som är renoverat under 2008-2009, målade kökssnickerier, vedspis, spis, och kylskåp. Mot baksidan av huset finns två rum med valv i mellan. Planlösning övervåning: Övervåningen består av mindre hall. Till höger finns sovrum och alkov. Rakt fram från hallen finns sovrum med öppenspis med insats och alkov. Rakt fram i hallen finns även ytterligare en alkov. Planlösning källarvåning: Källarvåningen består av två rum, ett inrett rum med trägolv och bakugn samt ett rum med gjutet golv och murade väggar. Varmvattenberedaren sitter i mindre förråd i källaren. Beslut har tagits att fiber skall dras i området och fastighetsägarna har anmält intresse för indragning till fastigheten.

Loge

Äldre loge uppförd i stomme av trä och plåttak. Övervåningen består av logdel med trägolv samt mindre rum som används som snickarbod. Bottenvåningen består av förrådsutrymmen. Byggnadsarea ca 200 kvm.

Äldre bostadshus

Äldre bostadshus i 2 plan med torpargrund. Stomme av timmer,fasad av stående brädfodring, eternittak, enkla fönster. Inget vatten finns idag i huset. Byggnadsarea ca 150 kvm. Valvad matkällare finns under mindre del av huset. Planlösning bottenvåningen: Hall med uppgång till övervåningen. Tar man till höger i hallen kommer man till ett stort och ljust lantkök av äldre modell. Innanför köket finns ett sovrum. Till höger Vidare från köket kommer man till kammare med rund kakelugn och sal med fyrkantig kakelugn. Man kan även komma direkt från hallen i salen. Till vänster i huset finns grovingång som leder in till ett rum och vidare in i hallen. Planlösning övervåning: Övervåningen är oinredd.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2017 av Bengt Olov Westman 070-289 55 50. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 47,3 ha med ett virkesförråd om ca 5 300 m³sk varav ca 1 100 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Enligt skogsbruksplanen finns: Skogsvårdsåtgärder så som plantering 1,6 ha och röjning om 5,5 ha under planperioden på 10 år.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Härnösands kommun, Högsjö församling. Kör E4 norrut från Härnösand, tag riksväg 90 mot Kramfors, tag vänster vid fd kiosken i Hälledal och kör mot Kalberg, kör ca 2 km tag av mindre väg till höger mot Flöden följ vägen ca 2,5 km så finns brukningscentrum ca 200 m till höger från vägen.. För att komma till skogs skiftena se skogskarta, översiktskarta samt Köpa Gård App.

Allmänt

Fastigheten Kärrby 1:1 och 2:5, ligger vackert beläget i Högsjö församling med utsikt över landskapet. Trevligt boende för permanent eller fritid med möjlighet till mindre djurhållning och rekreation i naturen som, vandring, jakt och fiske. Total areal om 64,2 ha, skog 47,3 ha med totalt virkesförråd om ca 5 300 m³sk och betes/åkermark 9,3 ha som ligger i anslutning till brukningscentrum. Fastigheterna består till största del av gallringsskog och röjningsskog men det finns områden som uppnått slutavverkningsbar ålder. På ett av skogsskiftena, skifte 1 finns två mindre tjärnar Storflärken och Mellanflärken.

Naturvärden

Det finns områden som är bedömt som sumpskog på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga kända fornlämningar på fastigheten annat än fyndplats vid vägen upp till brukningscentrum. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Jakt

Jakträtt finns till fastigheten. Fastigheten ingår i Högsjö viltvårdsområde. Älgjakten bedrivs genom Högsjö jaktlag, ca 30 jägare, areal ca 4 200 ha. Kostnad ca 2 500 kr per år och en insats på ca 3 500 kr. Småvilt jagas på hela området, småviltkort måste lösas för ca 600 kr. Möjlighet finns även att jaga hjort. Jaktledare Lars Göran Granlöf. Det finns två jakträtter till fastigheten.

Vägar

Fastigheten har del i Hosjövägen (väg till Kärrbybodarna) samt vägen genom byn som är allmän väg.

Taxeringsvärde

Totalt 1 333 000 kr fördelat på tomtmark 20 000 kr, bostadsbyggnad 112 000 kr, skogsmark 1 067 000 kr, åkermark 89 000 kr, bete 5 000 kr och ekonomibyggnad 27 000 kr. Typkod 120, Lantbruksenhet, bebyggd. Taxeringsvärde 2017. Kärrby 1:1 & Kärrby 2:5 är samtaxerade.

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag 63,49 ha och är gemensam ägovidd.

Åkermark

Betes/åkermarken brukas genom skriftligt ett års arrendekontrakt, arrendet är inte uppsagt av säljaren.

Visning

Visning av byggnaderna på brukningscentrum sker efter överenskommelse med fastighetsmäklaren. Intressenter får på egen hand besikta skog och mark på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Information

Se kommunens hemsida www.harnosand.se

Service

Livsmedelsaffär och pizzeria i Hälledal ca 5 km.

Skolor

Låg och mellanstadium i Hälledal, ca 5 km. Högstadium i Härnösand. Gymnasium i Kramfors och Härnösand.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridiskperson.

Friskrivning

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brist som beror på ålder, byggnadssätt, underhåll eller användning.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten, den går att beställa via fastighetsmäklaren på 0611-289 35 eller patrik.ulander@lrfkonsult.se.

Energideklaration

Säljarna har inte upprättat någon energideklaration.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 525000 kr

Kontakt

bild_Patrik
LRF Konsult Härnösand
Nybrogatan 1
871 30 Härnösand

Liknande fastigheter