VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet i Porsnäs, Piteå.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
67,3 ha
Skogsmark:
59,2 ha
Skogsimpediment:
5,4 ha
Berg/hällmark:
1,1 ha
Väg och kraftledning:
0,2 ha
Övrigmark:
1,4 ha
Virkesförråd:
3 790 m³sk
Fastighet:
Piteå Porsnäs 11:7

Utgångspris/ försäljningssätt

1 100 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

bild_Tomas Tomas Lundmark
Fastighetsmäklare
0910717589
tomas.lundmark@lrfkonsult.se
bild_Nils Nils Lundmark
Skogsekonom
0910717583
nils.lundmark@lrfkonsult.se
LRF Konsult Luleå
Smedjegatan 16, 3 tr
972 33 Luleå
Piteå Porsnäs 11:7

Skogsfastighet i Porsnäs, Piteå.

Skogsfastighet i Porsnäs, Piteå om ca 67 hektar varav 59 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 3790 och en medelbonitet på 3,2 m3sk/ha/år, ca 2300 m3sk är G2, S1 och S2 skog.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2014 av Ronny Thelin. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken ca 67,3 ha med ett virkesförråd om ca 3790 m3sk varav ca 2300 m3sk är G2, S1 och S2 skog.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakt i Norrfjärdens VVO om ca 5600 ha ingår.

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 159000 kr

HitCounter