VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsgård i Andersträsk

Skogsgård med äldre hus och ladugård i Andersträsk, Jörn. Fastighetens totala areal uppgår till ca 137 hektar varav ca 72 hektar är produktiv skogsmark. Virkesförrådet på fastigheten är ca 6 300 m³sk varav ca 3 850 m³s är G2- och S1-skog. Jakt i VVO med ca 7 000 ha och närhet till fiske.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
137,4 ha
Skogsmark:
72,5 ha
Myr/kärr/mosse:
60,6 ha
Inägomark:
3,4 ha
Väg och kraftledning:
0,3 ha
Övrigmark:
0,6 ha
Virkesförråd:
6 290 m³sk
Fastighet:
Skellefteå Andersträsk 1:19
Andersträsk 7
93695 Jörn

Utgångspris/ försäljningssätt

1 375 000 kr
Öppen budgivning

Budgivning pågår

Kontakt

bild_Pär
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå
Skellefteå Andersträsk 1:19

Skogsgård i Andersträsk

Skogsgård med äldre hus och ladugård i Andersträsk, Jörn. Fastighetens totala areal uppgår till ca 137 hektar varav ca 72 hektar är produktiv skogsmark. Virkesförrådet på fastigheten är ca 6 300 m³sk varav ca 3 850 m³s är G2- och S1-skog. Jakt i VVO med ca 7 000 ha och närhet till fiske.

Byggnader

Bostadshus

Bostadshuset byggt 38-39 står på en stengrund, har eternitfasad och plåttak. Fönsterna är av 2-glasmodell, stommen är av trä och huset värms upp genom el-element. Huset är i en och en halv våning och på första våningen finns kök med matkällare, sovkammare, allrum och toalett. På den andra våningen finns två sovrum och ett badrum (ytskikten renoverade men ingen dusch inkopplad. Vatten och avlopp är enskilt. Avloppet är av enkel modell och vattnet tas ur grävd brunn men är inte använt på flera år. Huset är i behov av renovering och har stått tomt i 30 år med undantag av några veckor per sommar. Intill huset står ett enklare bilgarage.

Ekonomibyggnader

Ladugården har plåttak och träfasad/murad fasad. Golvet är delvis gjutet och delvis jordgolv. I ladugården finns en äldre stalldel, garageutrymme samt vedbod.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad under 2016 av Tord Eklund, Holmen. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken ca 73 ha med ett virkesförråd om ca 6 300 m3sk varav ca 3 850 m3sk är G2, S1 skog. Skogsbruksplanen grundar sig i äldre uppgifter men är uppdaterad i fält.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Skellefteå kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Jakt

Jakträtten är upplåten på ett löpande 1-årsavtal. Fastigheten ligger inom Storträsk VVO som jagar på ca 7 000 hektar.

Väg och brygga

Vägen ner till sjön används av grannar och bryggan tillhör inte fastigheten utan ägs av annan. Muntlig nyttjanderätt gäller.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Bilder

Det finns fler bilder från huset att få efter kontakt med ansvarig mäklare.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 17100 kr

Kontakt

bild_Pär
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå

Liknande fastigheter