VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Enskilt belägen gård med egen damm.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
14,3 ha
Skogsmark:
14,3 ha
Virkesförråd:
1 500 m³sk
Boyta:
110 kvm
Fastighet:
Kramfors Grössjö 1:25
Grössjö 234
87297 Skog

Utgångspris/ försäljningssätt

1 250 000 kr

Budgivning pågår

Högsta bud

900 000 kr

Kontakt

bild_Patrik Patrik Ulander
Fastighetsmäklare
061128935
0706128935
patrik.ulander@lrfkonsult.se
bild_Fredrik Fredrik Ståhl
Kontaktperson
060678817
fredrik.stahl@lrfkonsult.se
LRF Konsult Härnösand
Nybrogatan 1
871 30 Härnösand
Kramfors Grössjö 1:25

Enskilt belägen gård med egen damm.

Trevlig gård enskilt belägen med stor egen damm. Bra byggnader som bostadshus, stort garage med mindre lägenhet och loge/stall. Fastigheten består av 14,3 ha skogsmark, ca 1,3 ha åkermark och 1,2 ha tomt/övrig mark samt 0,5 ha damm. Skogsmarken har god medelbonitet och det totala virkesförrådet är ca 1 500 m³sk. Den egna dammen i direkt anslutning till gårdscentrum bidrar till en härlig miljö. Jakträtt.

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus uppförd 1935 i 1 1/2 plan. Stomme av trä,fasad av plåt, plåttak, två och treglasfönster. Eget vatten från djupborrad brunn, eget avlopp trekammarbrunn. Uppvärmning via direktverkande el, luftvärmepump och vedkamin. Boarea ca 110 m². Påbyggd med farstukvist. Planlösning bottenvåningen: Man kommer in via hallen som är i utbyggnaden, vidare in i tv-rum och kök med öppen planlösning. I tv-rummet finns vedkamin (vedkaminen måste bytas ut) som sprider värmen bra genom den öppna planlösningen samt uppgång till övervåningen. I köket finns betsade snickerier av trä, spis, diskmaskin och kylskåp. Mot baksidan av huset finns toaletten med dusch samt tvättstuga i gemensamt utrymme. Planlösning övervåning: På övervåningen kommer man först till en möblerbar hall, till höger finns ett sovrum, mindre toalett samt rakt fram i hallen ytterligare ett sovrum. Källarvåning: I en mindre del under huset finns utrymme för förvaring av mat samt hydrofor för vattnet.

Garage

Garage uppförd i början av 80-talet 1 1 1/2 plan med stomme av trä på gjuten platta. Stående brädfodring och plåttak. Utgörs av rymlig garage del och förråds utrymmen. Övervåningen är inredd som en enklare lägenhet med köksdel och allrum. Påbyggd med carport del. Byggnadsarea ca 115 kvm.

Stall/loge

Stall/loge uppförd i slutet av 90-talet i 2 plan med stomme av trä på gjuten platta. Stående brädfodring och plåttak. Byggnaden utgörs av förråds del och stall del som även finns möjlighet att nyttja till annat ändamål. Inga djur har varit i byggnaden. Övre plan består av logdel med trägolv. Byggnadsarea ca 107 kvm.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad september 2017 av Fredrik Ståhl, 0731435351, LRF Konsult. Enligt fastighetstaxeringen omfattar skogsmarken ca 14,3 ha med ett virkesförråd om ca 1 500 m3sk.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärde som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Enligt skogsbruksplanen finns: Skogsvårdsåtgärder så som röjning om 1,5 ha under planperioden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Kramfors kommun, Bjärtrå församling. Kör E4:an från Härnösand 42 km, tag vänster vid skylt Bjärtrå/Träsk kör ca 4 km och tag höger vid skylt Grössjö. Efter 1 km finns byggnaderna på höger sida om vägen. Se även skogskarta, översiktskarta samt Köpa Gård App.

Allmänt

9 km sydväst om Ullånger med 5 km till E:4:an ligger denna trevliga gård med många möjligheter. Nära till naturen för jakt, fiske vandring mm. Pendlingsavstånd till Kramfors, Härnösand och Örnsköldsvik. Gårdscentrum med bostadshus, garage med lägenhet och stall/loge. Egen damm på fastigheten i anslutning till tomten. Fastigheten består av två skiften varav 14,3 hektar är skogsmark, ca 1,3 hektar är åkermark och övrig mark 1,2 hektar samt damm om ca 0,5 hektar. Skogsmarken har god medelbonitet och det totala virkesförrådet är ca 1 500 m³sk, där stor del är gallringsskog. Åkermark i direkt anslutning till gårdscentrum bidrar till en härlig gårdskänsla och möjlighet till djurhållning i mindre skala. Skogsskiftet gränsar till Sällsjön

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärden på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten berörs inte av några kultur eller fornlämningar. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. För närvarande bedrivs älgjakten genom Eriksfors jaktlag med ca 15 jägare i jaktlaget och man jagar på ca 1 600 ha. Beslut från jaktlaget måste alltid tas för att ny ägare av fastigheten skall få vara med i jaktlaget. Vice jaktledare Ulf Boström 076 14 88 393. Småvilt jagas på egen fastighet eller enligt överenskommelse över större område.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde 2017. Totalt 650 000 kr fördelat på skogsmark 515 000 kr, åkermark 21 000 kr, tomt 15 000 kr och bostadshus 99 000 kr.. Typkod 120, Lantbruksenhet, bebyggd.

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag 173 520 kvm,

Vägar

Fastigheten har andel i Grössjö vägförening in till huset från allmänna vägen. Årlig kostnad ca 3 000 kr/år.

Visning

Visning av byggnaderna efter överenskommelse med fastighetsmäklaren. Intressenter får på egen hand besikta skog och mark på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Information

Se kommunens hemsida www.kramfors.se och www.hogakusten.se.

Service

Affärer, bensinstationer, matserveringar mm i Ullånger 12 km. Till Kramfors, ca 30 km till Örnsköldsvik ca 64 km och ca 45 km till Härnösand.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridiskperson.

Tillträde

Tillträde 30 dagar efter köpekontraktet undertecknande eller enligt överenskommelse med säljaren.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 252200 kr

HitCounter