VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet i Vilhelmina-Iliden om totalt 226 ha.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
226,3 ha
Skogsmark:
188,5 ha
Skogsimpediment:
33,5 ha
Övrigmark:
4,3 ha
Virkesförråd:
11 300 m³sk
Fastighet:
Vilhelmina Iliden 1:5

Utgångspris/ försäljningssätt

1 850 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

bild_Göran Göran Ek
Fastighetsmäklare
090-108086
070-6474961
goran.ek@lrfkonsult.se
bild_Steve Steve Fahlgren
Jägmästare
0703142431
steve.fahlgren@lrfkonsult.se
LRF Konsult Lycksele
Skolgatan 11
921 31 Lycksele
Vilhelmina Iliden 1:5

Skogsfastighet i Vilhelmina-Iliden om totalt 226 ha.

Skogsfastighet i två skiften om totalt 226 ha med ett virkesförråd om ca 11 300 m3sk varav ca 7 600 m3sk är S2-Skog. Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 188 ha. Det finns inga byggnader på fastigheten och den ingår för närvarande i Grahn och Hellströms jaktlag.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2015-10 av Steve Fahlgren, LRF Konsult AB. Planen har inte räknats upp. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 188,5 ha med ett totalt virkesförråd om ca 11 372 m3sk varav ca 1 800 m3sk är G1-skog, ca 7 600 m3sk är S2-skog och ca 1 500 m3sk är S3-skog.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Läge

Fastigheten består utav två skiften. Skiftena ligger intill byn Iliden som är beläget ca 56 km norr om Vilhelmina. Det finns inga byggnader på fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår för närvarande i Grahn och Hellströms jaktlag med en registrerad areal om 3 200 ha. Källa Länsstyrelsen AC-Län.

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper eller forn/kulturlämningar.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Vilhelmina kommun det senaste året.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 73000 kr

HitCounter