VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsmark med stugor

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
4,2 ha
Skogsmark:
4,0 ha
Väg och kraftledning:
0,1 ha
Övrigmark:
0,1 ha
Virkesförråd:
776 m³sk
Fastighet:
Bollnäs Utby 1:48

Utgångspris/ försäljningssätt

450 000 kr

Visning

Kontakta mäklaren för visning

Kontakt

bild_Daniel Daniel Leanders
Fastighetsmäklare
0278-63 92 82
0706337008
daniel.leanders@lrfkonsult.se
bild_Buster Buster Knutsson
Skogsekonom
0278-63 92 83
buster.knutsson@lrfkonsult.se
LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs
Bollnäs Utby 1:48

Skogsmark med stugor

På behagligt avstånd från de båda tätorterna Bollnäs (13 km) och Söderhamn (26 km) ges nu tillfället att förvärva två stugor med 4 ha skogsmark och jakt i Rengsjö Södra VVO om 5 900 ha. Virkesförrådet uppgår till knappt 800 m³sk. Stugorna ligger högt belägna med utsikt i söderläge över Östersjön och Bullerberget. Utanför knuten finns även iordningställd grillplats tillhörande fastigheten.

Byggnader

Stugor

Två timrade stugor stående på plintar under plåttak. Stugorna är timrade med timmer från de egna skogarna av nuvarande ägaren. Tak och golv är isolerade. Uppvärmning via vedeldning. Ej rinnande vatten. Utedass finns i de båda förrådsbyggnaderna. Invändigt består stugorna av ett rum med kombinerat kök, allrum och sovalkover med 4 bäddar.

Förråd

Vid stugorna finns även två förrådsbyggnader uppförda. Förråden står på plintar under plåttak med stomme av timmer. I förråden återfinns även utedassen.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2017 av Erik Nyholmer, LRF Konsult. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 4 ha med ett uppskattat virkesförråd om totalt 776 m³sk varav 695 m³sk är G2, S1 och S2 skog. Medelboniteten uppgår till 5,7 m³sk per hektar. Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Jakt

Jakt i Rengsjö Södra VVO om 5 900 ha.

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Besiktning och undersökningsplikt

Uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. I köpekontraktet kommer det att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Skjutbana & Elljusspår

På fastigheten står en skjutkur vilken är muntligt upplåten för användning. Sjutbanan och skottriktning går över grannfastigheten. Tidigare 400-meters skjutbana som gick över fastigheten är numer nedlagd. Elljusspåret som går över fastigheten är även det muntligt upplåtet.

HitCounter