VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Större skogsfastighet om 686 ha i Dorotea - Häggås

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
687,1 ha
Skogsmark:
334,4 ha
Skogsimpediment:
293,8 ha
Inägomark:
1,7 ha
Övrigmark:
1,8 ha
Vatten:
0,8 ha
Övrigmark:
54,6 ha
Virkesförråd:
28 332 m³sk
Fastighet:
Dorotea Häggås 3:28
Häggås 18
91799 Dorotea

Utgångspris/ försäljningssätt

5 700 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

bild_Robin Robin Lindström
Fastighetsmäklare
070-3684521
robin.lindstrom@lrfkonsult.se
bild_Steve Steve Fahlgren
Jägmästare
0703142431
steve.fahlgren@lrfkonsult.se
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå
Dorotea Häggås 3:28

Större skogsfastighet om 686 ha i Dorotea - Häggås

- Större skogsfastighet om totalt 686 ha i Dorotea- Häggås. - Fastigheten ingår i Dorotea Älgskötselområde. - Virkesförråd på över 28 000 m3sk. Varav ca 17 000 m3sk S-skog. - Fyra av fem skiften nås med bil. - Medelboniteten är 4,1 m3sk/ha/år - Trädslagsfördelningen är Tall 16% / Gran 51% / Löv 21% / Contorta 11%/ Lärk 1%.

Byggnader

Fastigheten är bebyggd med ett flertal byggnader i en samlad gårdsmiljö. Byggnaderna är samtliga i mycket dåligt skick. Det är högst osäkert att någon av byggnaderna skulle kunna gå att renovera för att åter kunna brukas. Byggnaderna ligger en bit från byvägen i en södersluttning. Det finns en jaktkoja på hjul och en husvagn uppställda på norra skiftet. Inget av delarna är registrerade fordon. Information har framkommit att de som ägt kojan respektive vagnen är avlidna och att det inte råder någon förfrågan på dessa. (Skifte 2 avd 4).

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2017-05 av Foresta Skogsekonomi, Sara Nilsson. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 334 ha med ett virkesförråd om ca 28 300 m3sk varav ca 3200 m3sk är R-skog, ca 8000 m3sk är G1-skog och 17 000 m3sk är S-skog .

Läge

Belägen 27 km nordöst om Dorotea. Vik av E45 mot Häggås, fortsätt längs grusvägen. Fyra av de fem skiftena går att nå med bil.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr. Köparen av fastigheten är medveten om att fastigheten säljs med total friskrivning.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Dorotea kommun det senaste året.

Jakt

Häggås 3:28 ligger för älgjakt registrerad inom Dorotea Älgskötselområde. Källa: Länsstyrelsen AC-län.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. Dock är delar av skifte 2 & 3 naturreservat. Det finns även sumpskogar registrerade på fastigheten. Källa: (SeSverige).

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 90000 kr

HitCounter