VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsgård alt. hästgård

Skogsgård belägen 2 km norr om byn Dannäs, som ligger ca 25 km sydväst om Värnamo. Fastigheten, som är välarronderad i ett skifte, erbjuder goda möjligheter till jakt. Sjön Bolmen, tre kilometer sydväst om fastigheten, ger möjligheter till fiske, bad och båtliv. Arealen på fastigheten uppgår till 56 ha varav 41 ha produktiv skogsmark och 11 ha inägomark, resterande är impediment och övrig mark. Möjlighet finns till att förvärva del av fastigheten som "hästgård". Jakträtt.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
56,1 ha
Skogsmark:
41,4 ha
Skogsimpediment:
3,0 ha
Småhusmark lantbruk:
0,8 ha
Inägomark:
10,9 ha
Virkesförråd:
5 124 m³sk
Boyta:
135 kvm
Fastighet:
Värnamo Dannäs-Jonsbo 1:8
Jonsbo 7
33172 Forsheda

Utgångspris/ försäljningssätt

3 800 000 kr
Bud

Kontakt

bild_Sven-Eric
LRF Konsult Värnamo
Vallgatan 1
331 30 Värnamo
Värnamo Dannäs-Jonsbo 1:8

Skogsgård alt. hästgård

Skogsgård belägen 2 km norr om byn Dannäs, som ligger ca 25 km sydväst om Värnamo. Fastigheten, som är välarronderad i ett skifte, erbjuder goda möjligheter till jakt. Sjön Bolmen, tre kilometer sydväst om fastigheten, ger möjligheter till fiske, bad och båtliv. Arealen på fastigheten uppgår till 56 ha varav 41 ha produktiv skogsmark och 11 ha inägomark, resterande är impediment och övrig mark. Möjlighet finns till att förvärva del av fastigheten som "hästgård". Jakträtt.

Byggnader

Byggnader lämnas i grovstädat skick.

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnad uppförd år 1938 och moderniserad i början 50-talet, därefter löpande förbättringar och renoveringar. Stomme och fasad av trä och tak av lertegel. Fönster av tvåglastyp; en del nya treglasfönster. Vattenburen centralvärme via kombipanna för ved och olja. Vatten från egen grävd brunn och avloppet är trekammarbrunn, anslutet till gemensam infiltration med grannfastigheten. Nedervåning: HALL med trappa till övervåningen. VARDAGSRUM. "FINRUM", i fil. KÖKSFARSTU samt stort LANTKÖK med traditionell utrustning. I köksfarstun finns ingång till WC och från köket finns trapp till källaren samt ingång till stort skafferi. Övervåning: HALL. Tre SOVRUM. BADRUM. Äldre KÖK med vedspis; köket har använts som vardagsrum. KÄLLARE: Källare finns under halva huset. Stor MATKÄLLARE. Kombinerad TVÄTTSTUGA/PANNRUM med tvättmaskin, kombipanna och 2×750 l ackumulatortankar samt oljetank om 3 m³ (besiktigad).

Ladugråd

Ladugård uppförd år 1930 i stomme och fasad av trä. Tak av aluminiumplåt. Ladugårdens byggnadsarea är ca 310 m², fördelat på stall med äldre träinredning, loge, halmlada, kalluftstork och vagnskjul.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2017. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 41,4 ha med ett virkesförråd om 5100 m³sk varav 2200m³sk är G1-, S1- och S2-skog. Gran är det dominerande trädslaget med 64% av virkesvolymen. Skogsmarken är bördig med en beräknad medelbonitet om 7,6 m³sk/ha/år. Knappt hälften (43%) av skogen finns i åldersklasserna 10-59 år.

Inägomark

Inägomarken uppgår enligt skogsbruksplanen till 10,9 ha. Den taxerade åker- och betesarealen uppgår till 6 respektive 4 ha. Åkermarken består av sex skiften varav tre större brukas. De övriga åkerskiftena (två belägna i skogen, samt ett mosskifte) har inte brukats de senaste åren. Betesmarken är samlad i ett större skifte. Inägomarken är utarrenderad och stödrätter saknas.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten och tillfaller ny köpare. Utöver sedvanligt småvilt finns det även tillgång på hjort och vildsvin. Älgjakten ingår i Dannäs älgjaktslag omfattande ca 2 600 ha.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen där det för vissa köpare krävs förvärvstillstånd.

"Hästgård"

Möjlighet finns för den intresserade att lämna bud på del av fastigheten, "Hästgård" (se separat karta). Om det blir aktuellt kommer mangårdsbyggnad, ladugård och ca 2,7 ha inägomark att avstyckas.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 547000 kr

Områdesbeskrivning

Fastigheten är belägen i Jonsbo by 3 km norr om Dannäs by. Till Jonsbo hör åtta fastigheter varav 3 inte är jordbruksfastigheter. I Dannäs finns ett par industrier samt Våffelcaféet som även erbjuder B&B. Förskola och skola 0-5 i Hånger (10 km) och årskurs 6-9 i Forsheda (12 km). I Forsheda finns också den dagliga servicen såsom större ICA-butik och bensinmack. Ytterligare service i Värnamo (27 km) . Området har en rik flora av möjligheter till fritidsaktiviteter, allt från jakt på egna fastigheten till sjön Bolmen som erbjuder möjligheter till fiske, bad och båtliv. Inom 30 km finns dessutom tillgång till fyra golfbanor. Lite längre bort finns Isaberg med tillgång till en av Sydsveriges bästa utförsåkningsplatser. Utöver detta finns ett flertal aktiva föreningar i närområdet (Dannäs, Hånger och Forsheda).

Kommunikationer

Det finns dagliga bussförbindelser till Värnamo via Hånger. För den som är mantalsskriven i Dannäs finns möjlighet att utnyttja närtrafiken.

Vägbeskrivning

Från Värnamo kör man förbi sjukhuset och följer vägskyltning mot Hånger. Vid Hånger kyrka sväng höger mot Dannäs och fortsätt till T-korsning och sväng höger igen. I Dannäs håll vänster uppför backen till skylt Ås, här finns också LRF Konsults "Till Salu"-skylt. Sväng höger och kör 900 m och ta höger mot Jonsbo, efter 2 km är du framme vid fastigheten. Alternativt kan man köra till Forsheda och vid pizzerian svänga mot Dannäs. Följ Dannäsvägen 12 km till skylt "Gösbo 2" håll vänster i Gösbo och fortsätt ytterligare 1 km och du är framme.

Kontakt

bild_Sven-Eric
LRF Konsult Värnamo
Vallgatan 1
331 30 Värnamo

Liknande fastigheter