VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsgård i Månsta, Fåker

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
132,8 ha
Skogsmark:
112,9 ha
Myr/kärr/mosse:
2,2 ha
Inägomark:
14,9 ha
Väg och kraftledning:
1,7 ha
Övrigmark:
1,1 ha
Boyta:
225 kvm
Fastighet:
Östersund Månsta 1:8, 1:4, Näs-Ålsta 4:9 samt 4:24
Månsta 215
84593 Fåker

Utgångspris/ försäljningssätt

4 850 000 kr
Bud

Budgivning pågår

Högsta bud

4 300 000 kr

Kontakt

bild_Mikael Mikael Sillerström
Fastighetsmäklare
063157122
0733103518
mikael.sillerstrom@lrfkonsult.se
bild_Emma Emma Hansson
Assistent
063-15 71 14
emma.hansson@lrfkonsult.se
LRF konsult Östersund
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund
Östersund Månsta 1:8, 1:4, Näs-Ålsta 4:9 samt 4:24

Skogsgård i Månsta, Fåker

Tre av fyra markområden väl samlade och en total areal om ca 130 ha varav produktiv skogsmark ca 110 ha. Virkesförråd om ca 10 500 m³sk varav ca 7 200 m³sk i huggningsklasserna S1 och S2. Trevlig gårdsbild med ladugårdsdel lämplig till hästhållning. Jakt i två viltvårdsområden samt fiske.

Byggnader

Huvudbyggnad

Entréplan: Mindre hall. Allrum, matta och tapetserade väggar med en mindre klädkammare. Vardagsrum med parkettgolv och tapetserade väggar. Kök med matta, tapetserade väggar och släta skåpluckor. Utrustat med el-spis, spisfläkt, kyl/frys samt en ej inkopplad vedspis. Sovrum med matta och tapet. Badrum med matta på golv och kaklad vägg. utrustat med WC, handfat, tvättmaskin och duschkabin. Inglasat uterum som nås via en enklare farstu. Övre plan: Mindre hall med matta och tapet som ansluter uthyrningslägenheten med trappa till vinden samt till de två övrig rummen i huset. Uthyrningslägenheten består av en mindre hall med matta och tapet, Kök med matta och målad vägg. utrustat med el-spis och kylskåp. Badrum utrustat med WC, handfat och duschhörna. Sovrum med matta och tapetserad vägg samt garderober. Vardagsrum med matta och tapetserad vägg. Sovalkov med matta och tapetserad vägg, härifrån nås husets balkong. Därutöver med egen ingång, finns också två sovrum med matta på golv, väggar med målad väv. Vind: Oinredd vind i två plan. Källare: Pannrum, matkällare.

Energideklaration

Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Ladugård

Ladugård med murad nedre del och delvis timrad, pannplåt på tak. Stalldel med nygjutet golv och bra takhöjd. Goda utrymmen och skulltork på övre plan. Angiven area härrör från fastighetstaxeringen.

Loge

Loge i lösvirke. Area enligt fastighetstaxeringen.

Carport/Maskinhall

Area enligt fastighetstaxeringen.

Båthus/båtplats

Båthus i sämre skick vid sjön Näkten.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2014-09 av Norrskog, planen är uppräknad av LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 113 ha med ett virkesförråd om 10 537 m³sk varav 7 258 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt. Enligt skogsbruksplanen finns skogsvårdsåtgärder gällande röjning. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per tillträdesdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0-100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk. 50 % regeln)

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Del av fastigheten Östersund Månsta 1:8, skifte 1 ingår i Sandnäsets viltvårdsområde med en areal om 2 806 ha. Sandnäsets viltvårdsområde ingår i Bodsjö älgskötselområde med en areal om 53 415 ha. Viltvårdsområdet består av två jaktlag och södra delen där fastigheten ingår, utgörs av 1 400 ha och består av 20 jägare. Grundtilldelningen för 2017 var 2 vuxna + 2 kalv. Övriga delar av Östersund Månsta 1:8, fastigheten Östersund Månsta 1:4 och Näs-Ålsta 4:9 ingår i Gransjötraktens viltvårdsområde med en areal om 3 544 ha. Gransjötraktens viltvårdsområde ingår i Storsjöbygdens älgskötselområde med en areal om 27 952 ha. Viltvårdsområdet utgörs av ett jaktlag och består av 20 jägare. Grundtilldelningen för 2017 var 13 vuxna + 14 kalv. Fastigheten Näs-Ålsta 4:24 är en tomt och är inte registrerad i något område för älgjakt.

Fiske

Månsta 1:8 har andel i Månsta fiskesamfällighet. (källa: Lantmäteriet) Övriga fastigheter saknar fiskerätt. Enligt fastighetsägarna finns också fiskerätt i Öravattnet.

Forn- och kulturlämningar

Det finns forn- och kulturlämningar i bestånd 84 i form av en fossil åker samt i bestånd 54 i form av en kvarn. (källa: Se Sverige)

Naturvärden

Det finns en sumpskog registrerad på Månsta 1:8. (källa: SeSverige)

Arrende/nyttjanderätter

Arrendeavtal finns på åkermarken. Detta belöper på fem år med automatisk förlängning om inte uppsägning sker ett år innan tidsperiodens utgång. Uppsägning kan ske till 2018-12-31.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till ett utgångspris av 4 850 000 kronor. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av husen sker efter överenskommelse med mäklaren, ring och boka tid.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annat avtalats. I övriga fall 30 dagar efter kontraktsdagen om inget annat avtalats. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 5700 kr för juridisk person. Förvärvstillstånd ansökes hos Länsstyrelsen i Jämtlands län av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig mäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 250000 kr

Vägbeskrivning

Från Brunflo, kör ca 19 km söderut längs Europaväg 45, sväng där vänster, kör sedan ca 250 meter sväng sedan vänster igen. Brukningscentrat ligger då på höger sida.

HitCounter