VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastigheter i Glommersträsk

Tre fastigheter i rå med varandra, en total landareal om cirka 188 hektar, varav ca 127 är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till ca 10 000 m3sk med en bonitet om 2,9 m3sk/ha/år. Jakträttigheter i Glommerslidens älgjaktsområde om ca 2800 ha. Bostadshus med ekonomibyggnad finns på en av fastigheterna.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
193,9 ha
Skogsmark:
127,1 ha
Myr/kärr/mosse:
57,1 ha
Åkermark:
3,5 ha
Väg och kraftledning:
0,5 ha
Övrigmark:
0,3 ha
Vatten:
5,4 ha
Virkesförråd:
10 000 m³sk
Fastighet:
Arvidsjaur Glommersträsk 4:10,4:11 och 6:17

Utgångspris/ försäljningssätt

1 775 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

bild_Tomas
bild_Nils
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå
Arvidsjaur Glommersträsk 4:10,4:11 och 6:17

Skogsfastigheter i Glommersträsk

Tre fastigheter i rå med varandra, en total landareal om cirka 188 hektar, varav ca 127 är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till ca 10 000 m3sk med en bonitet om 2,9 m3sk/ha/år. Jakträttigheter i Glommerslidens älgjaktsområde om ca 2800 ha. Bostadshus med ekonomibyggnad finns på en av fastigheterna.

Byggnader

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Carl-Henry Lundström. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 127 ha med ett virkesförråd om totalt 10 000 m3sk varav ca 3820 m³ sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Arvidsjaur kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3700 kr.

Jakt

Fastigheten ingår i Glommerslidens älgjaktsområde om ca 2800 ha.

Naturvärden

Fastigheten inhyser en nyckelbiotop om ca 8,5 hektar på avdelning 28 i skogsbruksplanen.

Plåtbyggnad

Plåtbyggnaden på fastigheten kommer att flyttas och ingår därför ej i köpet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 90000 kr

Kontakt

bild_Tomas
bild_Nils
LRF Konsult Skellefteå
Stationsgatan 21
931 32 Skellefteå

Liknande fastigheter