VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Produktiv skogsfastighet

En god investering eller kanske gillar du jakt? Nu ges tillfälle att förvärva en fin skogsfastighet endast tre mil väster om Sundsvall. Ett sammanhållet obebyggt skifte om 65 hektar med ett virkesförråd på drygt 11 000 m³sk. En produktiv fastighet med hög tillväxt nära industrier.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
65,2 ha
Skogsmark:
62,7 ha
Berg/hällmark:
0,9 ha
Väg och kraftledning:
0,4 ha
Övrigmark:
1,2 ha
Virkesförråd:
11 338 m³sk
Fastighet:
Sundsvall Nedansjö 13:1

Utgångspris

2 750 000 kr

Försäljningssätt

Anbud

Kontakt

bild_Fredrik
bild_Peter
LRF Konsult Sundsvall
Trafikgatan 11
856 44 Sundsvall
Sundsvall Nedansjö 13:1

Produktiv skogsfastighet

En god investering eller kanske gillar du jakt? Nu ges tillfälle att förvärva en fin skogsfastighet endast tre mil väster om Sundsvall. Ett sammanhållet obebyggt skifte om 65 hektar med ett virkesförråd på drygt 11 000 m³sk. En produktiv fastighet med hög tillväxt nära industrier.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad juni 2015 av Skogservice AB/PG Nääs. Den är sedan uppräknad med två års växtsäsonger. Enligt skogsbruksplanen är det totala virkesförrådet 11 338 m³sk och medelboniteten är beräknad till 5 m³sk per hektar. Majoriteten av fastigheten består av normal gallringsskog och gran är det dominerande trädslaget. Under planperioden är 1 132 m³sk gallring och 156 m³sk föryngringsavverkning förslaget. Markförhållandena varierar men större delen av fastigheten har god bärighet. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Vägbeskrivning

Från Sundsvall kör väster längs E14 mot Matfors. Ta avtagsvägen mot Matfors/Kvissleby/Vattjom. Efter ca 1,7 kilometer sväng till höger och fortsätt längs Skölevägen. Efter ca 13 kilometer korsar vägen fastigheten. Använd gärna vår hemsida med interaktiva kartor.

Allmänt

Nu ges tillfälle att förvärva en fin skogsfastighet endast tre mil väster om Sundsvall, nära industrier. Ett sammanhållet obebyggt skifte om 62 hektar produktiv skogsmark. Bra bonitet och ett totalt virkesförråd om 11 338 m³sk. En klar majoritet av fastigheten utgörs av gallringsskog. Skiftet sträcker sig ned till Stödesjön och där skiftet möter den allmänna vägen finns en iordninggjord plats för parkering .

Jakt

Älgjakten bedrivs genom Loböle jaktlag och fastigheten ingår i Stöde södra viltvårdsområde, 18 200 ha. Ny markägare måste söka om medlemskap.

Vägar

Fastigheten har andel 5,22% i skogsbilväg som börjar strax väster om fastigheten, skiftesbäcksvägen. Avgiften är 1 kr/påbörjad kilometer och 1 kr/avverkad m ³fub som transporteras längs vägen. Beslut är taget på upprustning av vägen för ca 600 000 kr och kostnaderna kommer att fördelas efter fastigheternas andelar. Observera att den som vid debiteringstillfället äger fastigheten är med och betalar enligt fastighetsandel.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade fornlämningar på fastigheten (Källa: www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige).

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper registrerade på fastigheten (Källa: www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige). Tre mindre avdelningar är klassade NO enligt skogsbruksplanen, avd 11, 12 och 20 (se bifogad skogsbruksplan).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson som är bosatt senaste året i glesbygdsområde i Sundsvalls kommun. Avgift för ansökan om förvärvstillstånd är 3 700 kronor för fysisk person. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Använd gärna vår hemsida för interaktiva kartor, www.lrfkonsult.se

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning till en tänkt prisidé om 2 750 000 kr. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara LRF Konsult Fredrik Ståhl, Trafikgatan 11, 856 44 Sundsvall tillhanda senast 2018-07-10. OBS! Märk kuvertet "Nedansjö 13:1". Alternativt lämnas bud via e-post till Fredrik Ståhl, LRF Konsult fredrik.stahl@lrfkonsult.se Prisidé: 2 750 000 kr Anbud senast 2018-07-10

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 84000 kr

Kontakt

bild_Fredrik
bild_Peter
LRF Konsult Sundsvall
Trafikgatan 11
856 44 Sundsvall

Liknande fastigheter