VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet 110 Ha

Obebyggd skogsmark ca 30 Min från Halmstad. 110 Ha för skogsbruk, jakt och rekreation. Virkesförråd uppskattat till ca 13 750 M3sk enligt S-plan från år 2016. Skriftligt anbud mäklaren tillhanda senast 24 Nov 2017. Välkomna till Boshylte, en välskött fastighet!

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
108,7 ha
Skogsmark:
80,6 ha
Skogsimpediment:
25,0 ha
Väg och kraftledning:
3,1 ha
Virkesförråd:
13 750 m³sk
Fastighet:
Halmstad Boshylte 1:8
Boshylte
31392 Oskarström

Utgångspris/ försäljningssätt

Anbud

Visning

Kontakta mäklare för visning

Kontakt

bild_Henrik
LRF Konsult Laholm
Östertullsgatan 16
312 30 Laholm
Halmstad Boshylte 1:8

Skogsfastighet 110 Ha

Obebyggd skogsmark ca 30 Min från Halmstad. 110 Ha för skogsbruk, jakt och rekreation. Virkesförråd uppskattat till ca 13 750 M3sk enligt S-plan från år 2016. Skriftligt anbud mäklaren tillhanda senast 24 Nov 2017. Välkomna till Boshylte, en välskött fastighet!

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad i Augusti 2016. Uppskattad virkesvolym inkl 2017 års tillväxt är ca 13 750 M3sk. Beräkningen grundar sig på att delar av ursprunget inte längre tillhör fastigheten. Ursprunglig fastighetsbeteckning var Boshylte 1:2. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol. Säljaren garanterar att det inte finns några avverkningsrätter som belastar Fastigheten. Säljaren får inte avverka skog eller upplåta avverkningsrätter på Fastigheten från denna dag. Säljaren garanterar att inga avverkningar skett efter det att skogsinventeringen, som ligger till grund för lämnade uppgifter i objektsbeskrivningen, utförts.

Fastighetsgränser

Är bitvis tydligt uppmärkta med stolpar och naturliga stengärden. Säljaren ansvarar ej för ytterligare åtgärder innan eller efter köpet.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns registrerade lämningar i avdelningarna 19 & 20, se skogsbruksplanen för mer information.

Jakt

Jakten har bedrivits tillsammans med grannfastigheter och dess ägare sedan tidigare. Fastigheten ingår i Rönnehallens ÄSO. Från tillträdesdagen äger köparen rätt att disponera över jakten på fastigheten. Jaktbart vilt inom området är älg, vildsvin och rådjur. Flera jakttorn finns på fastigheten som ingår i köpet och därför kommer att övertas av köparen. Mäklaren kan ge mer information om jakten på fastigheten.

Övrigt

Gränserna är normalt utmärkta och utgörs av markeringar eller av naturliga gränser. Dock kan gränserna bitvis vara bristfälligt markerade, säljaren ansvarar ej för uppmärkning av dessa innan eller efter köpet. Flera av fastighetens gränser är uppmärkta med trästolpar, eller naturliga stengärden. Säljaren har god kännedom om gränserna och kan efter köpet vara behjälplig med att identifiera gränser i fält.

Områdesbeskrivning

Lugn del av kommunen med mycket skog, och glesbefolkat.

Vägbeskrivning

Från Simlångsdalen: Kör mot Mahult / Femsjö, ca 4,4 km, sväng vänster mot Ryaberg, fortsätt på vägen. I Ryaberg svänger du mot vänster och följer skyltning mot Skavböke / Fröslida, efter ca 6 km och vid skylt vänster mot Rammbäckshult är du framme vid fastigheten. Från Oskarsström / Sennan: Kör mot Skavböke på Årniltsvägen. Passera Skavböke, skolan & Kyrkan. Efter Bygdegården sväng höger mot Ryaberg. Efter ca 1,2 Km är du framme vid fastigheten. Från detta hållet når man först utskiftet markerat med LRF Konsults till-salu-skyltar och därefter det större skiftet.

Kontakt

bild_Henrik
LRF Konsult Laholm
Östertullsgatan 16
312 30 Laholm

Liknande fastigheter