VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
142 ha i Nordanås

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
142,6 ha
Skogsmark:
94,6 ha
Skogsimpediment:
47,4 ha
Vatten:
0,6 ha
Fastighet:
Åsele Nordanås 1:12

Utgångspris/ försäljningssätt

1 200 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

bild_Göran Göran Ek
Fastighetsmäklare
090-108086
070-6474961
goran.ek@lrfkonsult.se
bild_Johanna Johanna Högberg
Jägmästare
090-10 80 83
0721605164
johanna.hogberg@lrfkonsult.se
LRF Konsult Umeå
Västra Esplanaden 19
903 25 Umeå
Åsele Nordanås 1:12

142 ha i Nordanås

Skogsfastighet i och omkring Nordanås om 142 ha, varav ca 95 ha skogsmarksareal med ca 6750 m3sk. Ligger registrerad inom Nordanås VVO, 6846 hektar.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2015-07 av Norra Skogsägarna. En översiktlig koll av plan och mindre revidering av plan är gjord 2017-10-10 av Johanna Högberg, LRF Konsult. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 95 ha och efter tillväxtberäkning är gjord uppskattas totalt virkesförråd om ca 6750 m3sk varav ca 5500 m3sk är G1-skog, ca 580 m3sk är S1-skog samt ca 390 m3sk S3-skog. Avdelning 1-5 utelämnas ur denna sammanställning och bifogad skogsbruksplan eftersom området ingår i pågående avstyckning.

Läge

Fastighetens 3 skiften ligger inom ett område av 6-7 kilometer i och i närhet av Nordanås.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa SE Sverige).

Jakt

Fastigheten ligger registrerad inom Nordanås VVO, 6846 hektar.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Åsele kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 3 700 kr för privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 363000 kr

HitCounter