VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsgård om 80 ha Säljes hel eller i delar

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
79,2 ha
Skogsmark:
58,0 ha
Skogsimpediment:
1,0 ha
Åkermark:
13,0 ha
Betesmark:
7,0 ha
Småhusmark lantbruk:
0,2 ha
Virkesförråd:
5 798 m³sk
Boyta:
150 kvm
Fastighet:
Älmhult Virestads-Kvarnatorp 2:1
Kvarnatorp 13
34373 Virestad

Utgångspris/ försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

Kontakta mäklaren för visning

Kontakt

bild_Lars Lars Magnusson
Fastighetsmäklare
037265786
0705523025
lars.magnusson@lrfkonsult.se
bild_Siri Siri Ek
Fastighetsmäklare
0470 - 74 57 01
0723943566
siri.ek@lrfkonsult.se
LRF Konsult Växjö
Kronobergsgatan 9
352 33 Växjö
Älmhult Virestads-Kvarnatorp 2:1

Skogsgård om 80 ha Säljes hel eller i delar

Skogsfastighet i ett skifte med 60,8 ha skogsmark med ett virkesinnehav om 5 798 m3sk. 15,6 ha inägomark, Mangårdsbyggnad och bra ekonomibyggnader med en avstyckning om ca 4 ha inägomark

Byggnader

Ladugård

Uppfört med murat fähus och stående panel och under tak av eternit. Sedvanliga utrymmen.

Uthus

"Brygghus" uppfört i stående panel och under tak av plåt

Jordkällare

Murat av gråsten med överbyggnad av stående panel och under tak av plåt.

Uthus

Uppfört med sående panel och under plåttak. innehåller vedbod och förråd. Vällingklocka

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad 20130221 av Södra. Planen är omräknad 20171013 med tillväxt och åtgärder enligt ägarens uppgifter. På fastigheten har ca 400 träd i olika avdelningar blåst ner under de senaste tre åren hänsyn till detta har ej gjorts.

Arrende/nyttjanderätter

På fastigheten finns stuga på ofrigrund, inget arrende utgår.

Arrende/nyttjanderätter

På fastigheten finns fotbollsplaner, klubbstuga, dansbana mm. Arrende 3 500:- / år

Arrende/nyttjanderätter

Oinskrivet servitur för Lidnäs 1:1 att nyttja väg

Arrende/nyttjanderätter

Servitut avseende tillfartsväg och infiltrationsanläggning för Virestads-Kvarnatorp 2:11 kommer att bildas.

Inägomark

Fastighetens inägomark är utarrenderad tom 20181231

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 140000 kr

HitCounter