VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Fint åkermarksskifte utanför Sköllersta!

Möjlighet att förvärva ett produktivt åkermarksskifte i Sköllersta-Sörby, strax söder om Sköllersta. Totalareal om ca 25,7 ha varav ca 24,7 ha är åkermark. Stödrätter motsvarande den produktiva åkerarealen medföljer i köpet utan extra kostnad. Köpet kräver avstyckning eller fastighetsreglering.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Fastighet:
Hallsberg Sköllersta-Sörby 8:1 del av

Utgångspris/ försäljningssätt

3 250 000 kr
Öppen budgivning

Kontakt

bild_Håkan
LRF Konsult Örebro
Bettorpsgatan 10
703 69 Örebro
Hallsberg Sköllersta-Sörby 8:1 del av

Fint åkermarksskifte utanför Sköllersta!

Möjlighet att förvärva ett produktivt åkermarksskifte i Sköllersta-Sörby, strax söder om Sköllersta. Totalareal om ca 25,7 ha varav ca 24,7 ha är åkermark. Stödrätter motsvarande den produktiva åkerarealen medföljer i köpet utan extra kostnad. Köpet kräver avstyckning eller fastighetsreglering.

Byggnader

Åkermark

Av den totala arealen om ca 27,5 ha är ca 24,7 ha åkermark (enligt mätningar på fastighetskartan, faktisk areal bestäms i den kommande lantmäteriförrättningen). Åkermarken är utarrenderad för ca 1 585 kr/ha och år. Skriftligt arrendeavtal (5-årigt) är upprättat. Möjlighet att tillträda marken tidigare finns enligt överenskommelse med arrendatorn. Stödrätter är utlånande till arrendatorn och återgår till jordägaren vid arrendets upphörande. Systemtäckdikning är utförd under slutet på 1980-talet med plastslang, visst behov av kompletterande dikning finns på den västra delen, vid väg. Jordart, ler/silt.

Jakt

Jakträtten är ej upplåten utan övergår till köparen på tillträdesdagen.

Lantmäteriförättning

Köpet är beroende av lantmäteriförrättning (avstyckning/fastighetsreglering). I den kommande lantmäteriförättningen kommer den exakta arealen att fastställas tillsammans med andelar i samfälligheter och gemensamhetsanläggningar. Servitut, ledningsrätter och andra rättigheter kommer även att regleras i den kommande förrättningen.

Pantbrev

Pantbrev medföljer ej i försäljningen.

Kostnader köpare

Kostnader för eventuell lagfart, nytecknande av pantbrev och lantmäteriförrättning bekostas av köparen.

Besiktning

Spekulanter är fria att på egen hand besöka marken. Vid besök, var vänlig och parkera bilen så den inte blockerar trafik på vägarna samt tag hänsyn till växande åkermarksgröda.

Budgivning

Fastigheten försäljs via öppen budgivning. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Kontakta fastighetsmäklaren via telefon, mail eller post för att lägga bud.

Tillträde

Tillträde sker efter avslutad lantmäteriförrättning.

Fastighetsbeskrivning

Kontakta mäklaren för att ta del av komplett fastighetsbeskrivning.

Kartor över fastigheten

Övrig information

Kontakt

bild_Håkan
LRF Konsult Örebro
Bettorpsgatan 10
703 69 Örebro

Liknande fastigheter