VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa fastigheter till salu Fastigheter till salu
Trökörna 73 ha

Gården är belägen i Trökörna c:a 15 km söder om Grästorp. Den totala arealen omfattar 73 ha fördelat på 5 angränsande fastigheter. Ägorna utgörs av 43 ha åkermark på lerjord och 24 ha skogsmark med ett totalt virkesförråd om c:a 1 570 m³sk. Köparen ges dessutom möjlighet att arrendera ytterligare 17 ha angränsande åkermark. På fastigheten Boda 1:25 finns ett välskött bostadshus med fint läge i skogskanten och vy över åkerlandskapet. Därutöver finns äldre ekonomibyggnader på fastigheten Lindås 1:3.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
73,0 ha
Åkermark:
43,0 ha
Skogsimpediment:
6,1 ha
Skogsmark:
17,6 ha
Övrigmark:
6,3 ha
Boyta:
103 kvm
Fastighet:
Grästorp Boda 1:25, Boda1:27, Boda 1:28 del av, Essunga Gäddebo 1:4, Lindås 1:3
Boda 3
467 93 Grästorp
Utgångspris

6 200 000 kr

Försäljningssätt

Bud, senast 2017-12-04

Budgivning pågår

Kontakt

bild_Helene
LRF Konsult Vara
Stora Torget 4
534 31 Vara
Grästorp Boda 1:25, Boda1:27, Boda 1:28 del av, Essunga Gäddebo 1:4, Lindås 1:3

Trökörna 73 ha

Gården är belägen i Trökörna c:a 15 km söder om Grästorp. Den totala arealen omfattar 73 ha fördelat på 5 angränsande fastigheter. Ägorna utgörs av 43 ha åkermark på lerjord och 24 ha skogsmark med ett totalt virkesförråd om c:a 1 570 m³sk. Köparen ges dessutom möjlighet att arrendera ytterligare 17 ha angränsande åkermark. På fastigheten Boda 1:25 finns ett välskött bostadshus med fint läge i skogskanten och vy över åkerlandskapet. Därutöver finns äldre ekonomibyggnader på fastigheten Lindås 1:3.

Byggnader

Bostadshus Boda 1:25

Bostadshus med ursprung från 1902 uppförd på torpargrund, timmerstomme och fasad av stående träpanel. På taket ligger tegelprofilerad plåt och fönstren är av typen 3-glas. Uppvärmning sker via direktverkande el samt en braskamin. Enskilt vatten från grävd brunn och avlopp med trekammarbrunn utan efterföljande rening. Renoveringar: 1982 byggdes huset till med groventré, tvättstuga, förråd, badrum och en altan. På 80-talet renoverades entréplan interiört, huset tilläggsisolerades och yttertaket lades om med tegelprofilerad plåt. På 1990-talet renoverades övre plan, det byggdes en front och en braskamin installerades. Delvis nya ytskikt på entréplan bl.a. med laminatgolv och träpanel i tak. Ny träfasad under 2016-17. Planlösning: Ingång via huvudentrén. Till vänster nås finrum med golv av ekparkett. Rakt fram finns ett allrum samt trappa till övre plan. Till höger om entrén nås köket som har snickerier i ek och är utrustat med diskmaskin, kyl, frys, spis med glashäll och fläkt. Från köket kommer man sedan vidare till den tillbyggda delen med groventré/hall med utgång till altan. Ett sovrum med laminatgolv och träpanel i tak Helkaklat badrum med wc och handfat och dusch. Tvättstuga med tvättmaskin, tvättbänk, varmvattenberedare samt ingång till två förråd varav ett med hydrofor. Övre plan består av allrum med braskamin. Tre sovrum. Badrum med våtrumsmatta, wc, handfat och badkar. Dessutom finns gott om förvaringsutrymmen i kattvindar och klädkammare/förråd. Boarean uppgår till 103 m² och biarean till 20 m² enligt taxeringsinformationen.

Förrådsbyggnad med carport

Uthus som delvis är ombyggt till carport. Uppfört i trä med plåtbelagt tak och grusat golv. Inrymmer förrådsutrymme och carport med plats för två bilar.

Övriga byggnader Boda 1:25

I anslutning till bostadshuset finns ett uthus/vagnskjul uppfört i trä med tak av tegel och plåt samt en enklare byssja.

Ekonomibyggnader - Lindås 1:3

På fastigheten Lindås 1:3 finns en äldre ladugård uppförd i trä med tegelsatt stalldel och tak av plåt. Bakom ladugården finns ett äldre uthus. Dessutom finns en vedbod väster om vägen som står på ofri grund, ägs av fastighetsägare till Lindås 1:11.

Åkermark

43 ha välarronderad åkermark på lerjord. Dräneringen är från 50-talet förutom på fastigheten Lindås 1:3 som täckdikades på 30-talet. Dessutom har arbete påbörjats med nyetablering av c:a 2 ha bete/åkermark som är stubbruten samt c:a 250 m ny dräneringsstam. ​Därutöver ges möjlighet för köparen att arrendera ytterligare 17 ha angränsande åkermark, vilket ger en fin sammanhängande brukningsenhet. För mer info kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Köparen bereds tillträde till åkermarken fr.o.m. 1 mars 2018.

Skogsmark

En skogsuppskattning är upprättad av skogskonsult Sten Nilsson i september 2016. Fastigheterna omfattas av totalt 23,7 ha skogsmark varav 17,6 ha produktiv skogsmark samt 5,7 ha som utgörs av impediment mosse och 0,4 ha berg. Enligt uppskattningen uppgår det totala virkesförrådet till 1 485 m³sk med tillägg för en tillväxtsäsong beräknas virkesförrådet nu uppgå till 1 573 m³sk. Granen utgör det dominerande trädslaget med 63 % följt av tall 12 % och löv 25 %. Virkesförrådet uppgår till 84 m³sk/ha och år och medelboniteten är beräknad till 6,4 m³sk/ha och år. Se vidare i bifogad skogsuppskattning. Observera att markberedning påbörjats av c:a 2 ha skogsmark för nyetablering av åker/betemark på fastigheterna Lindås 1:3 och Gäddebo 1:4.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande den stödberättigade arealen ingår i överlåtelsen och kommer att överlåtas till köparen inför 2018 års SAM-ansökan.

Jakt

Säljaren önskar undanta jakten.

Dikningsföretag

Fastigheterna har del i Bodabäck dikningsföretag. Bäcken rensades 2016 på den del som försäljningen avser samt angränsande fastigheter Gäddebo 1:3 och Boda 1:29.

Övrig mark

Övrig mark c:a 6 ha utgörs av tomtmark, mark kring ekonomibyggnader, åkerholmar, vattendrag och vägar mm.

Bostadshus och tomtmark som ej ingår i försäljningen

Bostadshus och tomtmark med adress Trökörna 7 Boda, ingår ej i försäljningen. Området består av c:a 6 000 m² tomtmark, se markering på bifogad fastighetskarta. Lantmäteriförrättning om avstyckning pågår. Förrättningen förväntas vara klar sommaren 2018. Tillträde av denna fastighet kan ske först efter det att Lantmäteriförrättningen om avstyckning är registrerad.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från följande källor: Den totala arealen 73,68 ha enligt fastighetsregistret. Styckningslotten på fastigheten Boda 1:28 som ej ingår i försäljningen är c:a 0,6 ha enligt mätning på fastighetskarta. Arealen avseende skogsmarken enligt skogsuppskattning. Åkerarealen om 43 ha avser stödberättigad areal enligt 2017 års SAM-ansökan. Observera att två av skiftena delar block med annan fastighet varför viss mindre avvikelse av åkerarealen kan föreligga.

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker efter överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende och växande gröda. Ladda ner appen "köpa gård" så får du fastighetskartan med en aktiv kartvy direkt i din iPhone eller iPad. Med hjälp av GPS får du på så vis information om vart på fastigheten du befinner dig.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse. Avseende fastigheten Boda 1:28 sker tillträde efter det att Lantmäteriförrättningen om avstyckning enligt ovan är registrerad.

Kartor över fastigheten

Kontakt

bild_Helene
LRF Konsult Vara
Stora Torget 4
534 31 Vara

Liknande fastigheter