VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Spannmålsgård 268 ha

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
268,0 ha
Skogsmark:
44,0 ha
Åkermark:
57,0 ha
Åkermark:
83,0 ha
Åkermark:
50,0 ha
Betesmark:
28,0 ha
Småhusmark lantbruk:
0,2 ha
Småhusmark lantbruk:
0,2 ha
Småhusmark lantbruk:
0,5 ha
Övrigmark:
5,1 ha
Virkesförråd:
4 864 m³sk
Fastighet:
Linköping Ljungs-Säby 4:1, 4:2 samt 1:11
Ljungs säby 1
59076 Vreta Kloster

Utgångspris/ försäljningssätt

65 000 000 kr
Öppen budgivning

Visning

Kontakta mäklaren för visning

Endast personliga bokade visningar med mäklaren av byggnader. Markerna kan besiktigas på egen hand.

Kontakt

bild_Roland Roland Hultman
Fastighetsmäklare
013377048
0706114908
roland.hultman@lrfkonsult.se
LRF Konsult Linköping
Ågatan 21
582 22 Linköping
Linköping Ljungs-Säby 4:1, 4:2 samt 1:11

Spannmålsgård 268 ha

Fastigheten har en totalareal på 268 ha i ett välarronderat skifte, fördelat på 44 ha skog, 191 ha åker, 28 ha bete, 0,9 ha tomt samt 5,1 ha övrigt. Väl utbyggt vägnät. Representativ mangårdsbyggnad samt två uthyresbostäder. Nyrenoverad ladugård och gårdsverkstad. Fastigheten gränsar mot Göta Kanal.

Byggnader

Mangårdsbyggnaden

Mangårdsbyggnaden ligger omgiven av magnifik tomt i parkstil. Uppförd 1880 i två plan med stomme av timmer som reveterats. Boarea 300m² och 30m² i biarea. Yttertak utav betongpannor. Tvåglasfönster. Avlopp med trekammarbrunn och markbädd. Borrad brunn. Vattenburen uppvärmning med jordvärme från 2017. Spegeldörrar. Tillbyggd 1945 med en grovstuga i sten. Planlösning: Bv, Stor entréhall med parkettgolv, toalett, kontor med originalgolv, vardagsrum med parkettgolv, Sal med parkettgolv, matsal med parkettgolv och kakelugn, Kök med HTH- inredning från 80-tal, groventré med tvättstuga, dusch på plastmatta, tv-rum. Öv, övervåningen når man genom den väl tilltagna trappen från entréhallen. Stort allrum med parkettgolv och utgång till balkong och öppen spis, stort sovrum med originalgolv i trä och utgång till balkong, fyra mindre sovrum samt toalett med bad och dusch på plastmatta.

Flygeln

Flygeln är uppförd med stomme i sten i 1,5 plan. Delvis med källare som innehåller pannrum och gemensam tvättstuga. Innehåller tre lägenheter, 2 st med 2 rum och kök på ca 60m² vardera samt 1 st med tre rum och kök på 80 m². Vattenburen uppvärmning med pelletspanna. Gemensamt V/A med huvudbyggnaden. Boarea 242 m².

Bygget

Bygget är uppförd med stomme av trä. Delvis källare. Ytterfasad med stående panel med springläkt. Tvåglasfönster. Avlopp med trekammarbrunn och infiltration. Grävd brunn. Tegeltak. Byggnaden är ursprungligen byggd med tre lägenheter men disponeras i dag helt av en hyresgäst. Planlösning första lägenheten: Bv, toalett, vardagsrum med trägolv, kök med äldre inredning, matrum med trägolv. Öv, kontorsrum med trägolv, vardagsrum med trägolv, sovrum med trägolv. Andra lägenheten: Kök med äldre inredning, vardagsrum, kontorsrum samt tvättutrymme.

Garaget

Garage i sten med plats för en bil. Betonggolv. Byggnaden innehåller även pumphus.

Spannmålsmagasin

Spannmålsmagasinet är uppfört med stomme av trä i tre plan med ca 170 m²/plan på plintgrund. Spannmålsficka med elevator. Satstork av märket Cera. Oljedriven panna. Utlastningsficka. Plåttak.

Hönshuset

Hönshuset är uppfört i trä. Plåttak. Byggarea ca 50 m².

Ladugården

Ladugården är uppförd 1870 med stomme i sten. Byggarea ca 790m². Tak utav eternit. Ursprungligen byggd för uppbundna mjölkkor. Tre skulltorkar. Stenhusdelen har genomgått fasadrenovering under 2017 i form av putslagning och ommålning. Samtliga trädetaljer på byggnaden har också målats om. Logdel i vinkel uppförd i trä. Byggarea ca 1070 m². Utlastningsficka med två spannmålstorn under tak på 54 m³.

Vagnslidret

Vagnslidret är uppfört i trä på plint. Tegeltak. Åtta portar på vardera långsida. Innehåller även utrymme för oljeverkstad. Byggarea ca 320m².

Ungdjursladugården

Ungdjursladugården är uppförd med stomme i tegel. Plåttak. Har ursprungligen använts för uppbundna djur. Har använts under senare år till lagerlokal. Traktorgarage i del av byggnaden. Vidbyggd i vinkel med samma logdel som ladugården. Byggarea ca 440 m².

Gårdsverkstad

Verkstaden är uppförd helt i sten. Byggarea ca 132m². Plåttak. Byggnaden har genomgått samma fasadrenovering som ladugården under 2017.

Maskinhallen

Maskinhallen är uppförd på gjuten platta. Fasad i plåt och takstolar i stål. Plåttak. Byggår 2007. Byggarea ca 400m².

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad 2016-08-24 av Södra Skog. Totalvolymen är 4 864 m³sk. Varav 1230 m³sk är S1 och S2-skog.

Skogsvård

En del av röjningsbestånden som är föreslagna till röjning i planen har åtgärdats.

Arrende/nyttjanderätter

Jorden och ekonomibyggnaderna är i dag utarrenderat till en av delägarna och arrendet upphör 2018-03-14.

Åkermark

Åkermarken med en totalareal enligt samansökan på 191,3 ha består endast utav 14 skiften. Den är rationellt indelad och därmed mycket lättbrukad. Åkern är plantäckdikad. Den har regelbundet markkarterats. Den senaste är från 2006. Den dominerande jordarten är mullhaltig styv lera. Hela arealen avses att höstplöjas.

Betesmark

Betesmarken är av hagmarkskaraktär, delvis skogbeklädd. Arealen är enligt samansökan 21.27 ha. Hela arealen är med allmän skötsel. Några hektar betas ej. Ett pågående betesavtal med djurhållare finns upprättat. Det löper på 5 år.

Jakt

Jakten har bedrivits i egen regi och är fri för köparen från tillträdesdagen. Fastigheten har inte varit ansluten till något älgskötselområde.

Fiske

Fastigheten har andel i samfällt fiske i Kungs Norrbysjön. I sjön finns ett etablerat bestånd av signalkräftor.

Framtida Hyresförhållanden

En av säljarna har under lång tid haft gården på gårdsarrende, vilket går ut 2018-03-14. Han önskar att hyra mangårdsbyggnaden på marknadsmässiga villkor även framgent. Bostaden Bygget är i dag uthyrt till en anställd på gården. Hyresgästen önskar garanti på att få hyra bostaden fem år framåt efter den nya ägarens tillträde. Dessa villkor kommer att tas in i köpehandlingarna med nya ägaren.

Arrende/nyttjanderätter

Flygeln och Bygget är uthyrda som året runt boende. Hyresintäkterna är 121 000 kr/år.

Torp

På fastigheten finns två torp. Haget och Hagtorpet. Hagtorpet är sedan tidigare avstyckat till en egen fastighet, Ljungs-Säby 4:2. Dessa byggnader är i mycket dåligt skick och ges därför ingen närmare beskrivning.

Stödrätter

Stödrätterna som tillhör arrendatorn uppgår till 213 ha. Det finns möjlighet för ny brukare att överta dessa mot ersättning.

Häradsallmänning

Fastigheten har 4,76 mantal i Gullbergs Häradsallmänning. Utdelning har under senare år varierat mellan 35 000 - 45 000 kr/år.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 710000 kr

HitCounter