VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet söder om Gullspång

Obebyggd skogsfastighet fördelad på två skiften. Ett skifte beläget strax öster om Otterbäcken och ett skifte i Torsvid. Den sammanlagda arealen uppgår till 18,3 ha fördelat på 17,3 ha produktiv skogsmark och 1 ha övrig mark. Virkesförrådet är bedömt till 2 412 m³sk och boniteten uppgår till 7 m³sk. Möjlighet finns att lägga bud på skiftena tillsammans eller var för sig.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
18,3 ha
Skogsmark:
17,3 ha
Övrigmark:
1,0 ha
Virkesförråd:
2 412 m³sk
Fastighet:
Gullspång Torsvid 4:4 del av
Torsvid
Gullspång

Utgångspris/ försäljningssätt

1 300 000 kr
Bud

Budgivning pågår

Kontakt

bild_Sara
LRF Konsult Skövde
Rådhusgatan 1, 2 tr
541 30 Skövde
Gullspång Torsvid 4:4 del av

Skogsfastighet söder om Gullspång

Obebyggd skogsfastighet fördelad på två skiften. Ett skifte beläget strax öster om Otterbäcken och ett skifte i Torsvid. Den sammanlagda arealen uppgår till 18,3 ha fördelat på 17,3 ha produktiv skogsmark och 1 ha övrig mark. Virkesförrådet är bedömt till 2 412 m³sk och boniteten uppgår till 7 m³sk. Möjlighet finns att lägga bud på skiftena tillsammans eller var för sig.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsarealen uppgår till 17,3 ha med ett bedömt virkesförråd om 2 412 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 139 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till 7 m³sk och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 70 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts till 43 % tall, 40 % gran, 16 % björk och 1 % al. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 1 400 m³sk, i huvudsak föryngringsavverkning. Det föreligger ett omgående röjningsbehov på ca 7 ha. Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i september 2017 av Lars Densborn.

Jakt

Jakträtten är upplåten 2018-06-30.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svara ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Fastighetsbildning

Försäljningen avser del av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Köparen står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köpare och säljare skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Äganderätt kan övergå till en köpare, först efter att ovan nämnda lantmäteriförrättning är registrerad.

Kontakt

bild_Sara
LRF Konsult Skövde
Rådhusgatan 1, 2 tr
541 30 Skövde

Liknande fastigheter