VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Exploateringsmark 15 ha, Trollhättan

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
14,9 ha
Skogsmark:
12,2 ha
Skogsimpediment:
2,7 ha
Virkesförråd:
1 200 m³sk
Fastighet:
Trollhättan Överby 10:6

Utgångspris/ försäljningssätt

Bud

Kontakt

bild_Jennie Jennie Bråthén
Fastighetsmäklare
0522-65 72 88
072-9746794
jennie.brathen@lrfkonsult.se
bild_Meynard Meynard Hessedahl
Skogsmästare
Skogsmästare
0 521 572420
0 706 746292
meynard.hessedahl@lrfkonsult.se
LRF Konsult Tanumshede
Industrivägen 3 D
457 31 Tanumshede
Trollhättan Överby 10:6

Exploateringsmark 15 ha, Trollhättan

Obebyggd skogsfastighet i ett skifte strax öster om Hultsjön och väster om väg E45 mellan Vänersborg och Trollhättan. Området gränsar närapå till bostadsområdena Liljedal och Hults höjd och har bra kommunikationsmöjligheter till såväl skolar, arbete och butiker. Fastigheten är belägen utanför detaljplanlagt område men berörs av översiktsplanen för Trollhättan gällande ny tätortsutbyggnad för i huvudsak bostäder.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsinventering utförd av Meynard Hessedahl i december 2016. Enligt planen omfattar den produktiva skogsmarken ca 12 ha. Det totala virkesförrådet beräknas till ca 1 200 m³sk varav drygt 100 m³sk är i avverkningsbara huggningsklasser. Marken är barrskogsdominerad med 52 % tall, 34% gran och 14% löv. Fastighetens medelbonitet beräknas till 5,6 m³sk/ha/år. För mer information om skogen se bifogad skogsinventering alt kontakta Meynard Hessedahl på 0521-57 24 20. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten är belägen utanför detaljplanlagt område men berörs av översiktsplanen för Trollhättan, i vilken området beskrivs ha "...goda förutsättningar för att skapa ett område med bostäder och verksamheter med liten omgivningspåverkan i naturskön omgivning". För mer information om översiktsplanen på www.trollhattan.se.

Forn- och kulturlämningar

Enligt de uppgifter som Lantmäteriet och Skogsstyrelsen tillhandahåller så belastas inte fastigheten av några forn- och kulturminnen eller naturvårdsintressen.

Jakt

Egen småviltsjakt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för juridisk person. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen och kostar 5700 kr för privatperson.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 350000 kr

Områdesbeskrivning

Fastigheten är belägen mellan Båbergsrondellen och Överby köpcentrum med ca 7,5 km till Vänersborgs centrum och 6,5 km till Trollhättans centrum.

HitCounter