VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Obebyggd skogsfastighet om 85 ha

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
84,9 ha
Skogsmark:
78,2 ha
Skogsimpediment:
4,1 ha
Väg och kraftledning:
0,6 ha
Övrigmark:
2,0 ha
Virkesförråd:
9 560 m³sk
Fastighet:
Ockelbo Sunnanåsbo 3:29

Utgångspris/ försäljningssätt

3 350 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

bild_Daniel Daniel Leanders
Fastighetsmäklare
0278-63 92 82
0706337008
daniel.leanders@lrfkonsult.se
bild_Buster Buster Knutsson
Skogsekonom
Jägmästare
0278-63 92 83
buster.knutsson@lrfkonsult.se
LRF Konsult Bollnäs
Långgatan 7
821 43 Bollnäs
Ockelbo Sunnanåsbo 3:29

Obebyggd skogsfastighet om 85 ha

Obebyggd skogsfastighet om knappt 80 ha produktiv skogsmark belägen väster om Ockelbo. Virkesförråd om ca 9 600 m³sk. En stor del av skogarna är medelålders gallringsskogar med god tillväxt. Bonitet om 5,8 m³sk/ha.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2017 av Anders Wedin - LRF Konsult. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 78,2 ha med ett uppskattat virkesförråd om totalt 9 560 m³sk varav 1 770 m³sk är S1 och S2 skog. Medelboniteten uppgår till 5,8 m³sk per hektar. Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastighetens jakt-och fiskerätt är upplåten till en av fastighetens tidigare ägare på dennes livstid.

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

På fastigheten finns två nyckelbiotoper registrerade. I södra delen av avd 41 finns en bäckravin som även sträcker sig in i del av avd 42. Avdelning 26 utgörs av en bergbrant.

Besiktning och undersökningsplikt

Uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. I köpekontraktet kommer det att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2100000 kr

HitCounter