VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Tillväxtfastigheter i Mekrossla!

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
20,9 ha
Skogsmark:
18,7 ha
Åkermark:
2,2 ha
Virkesförråd:
2 223 m³sk
Fastighet:
Hudiksvall Mekrossla 1:9,1:10,1:11,1:12,1:19, 1:25

Utgångspris/ försäljningssätt

800 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

bild_Christopher Christopher Dahlström
Fastighetsmäklare
0650-541287
0650541287
christopher.dahlstrom@lrfkonsult.se
bild_Linnea Linnea Åkerlund
Skogsmästare
0278639278
linnea.akerlund@lrfkonsult.se
LRF Konsult Hudiksvall
Granebovägen 3
824 31 Hudiksvall
Hudiksvall Mekrossla 1:9,1:10,1:11,1:12,1:19, 1:25

Tillväxtfastigheter i Mekrossla!

Flertalet mindre skogsfastigheter på god tillväxt! Fastigheterna gränsar mot varandra och utgör totalt 22,9 ha, varav 18,7 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 2 220 m³sk och 2,2 ha inägomark. Fastigheterna är belägen i Mekrossla, ca 2 mil söder om Hudiksvall. Skogen har tyngdpunkt på yngre till medelålders G1-skog med gallring föreslagen om 9,3 ha under planperiodens tio år. God tillgänglighet med vägar och bra bonitet om 5,8 m³sk/ha. Skiftet på Bergön är en samäga. Jakt ingår i Njutångers norra vvo.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad juni 2017 av Linnea Åkerlund, LRF Konsult. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 20,6 ha med ett virkesförråd om 2247 m³sk varav 410 m³sk är G2-skog.

Skogsvård

Det finns skogsvårdsåtgärder att utföra på fastigheten inom 1 år. Markberedning och plantering om 1,4 ha samt röjning om totalt 4,8 ha.

Skogsvårdslagen

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skogsmark

Flertalet mindre skogsfastigheter som gränsar mot varandra och utgör totalt 22,9 ha, varav 18,7 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 220 m³sk och 2,2 ha inägomark. Skogen har tyngdpunkt på yngre till medelålders G1-skog med gallring föreslagen om 9,3 ha under planperiodens tio år. Fastigheterna har god bonitet om 5,8 m³sk/ha, bra tillgänglighet med väg och stordelen är körbar större delen av året. Utförligare och mer ingående uppgifter om skogen finner du längre bak i denna beskrivning.

Inägomark

Åkermarken är för tillfället utarrenderad.

Jakt

Jakt ingår i Njutångers norra viltvårdsområde.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen)

Forn- och kulturlämningar

Det finns en fornlämning registread på fastigheten som benämns "Boplats" och berör avd 15 samt del av inägomark i skogsbruksplanen.

Bergtäkt

På fastigheten finns en bergtäkt med täkttillstånd fram till 2019-12-31. För närvarande tas det inte ut några massor dvs det är inga intäkter från denna.

Samäga

Skiftet på Bergön är en samäga med fastigheterna Mekrossla 1:4 och 1:20. Ägarandelen kommer ej att utredas.

Välkommen ut i skogen!

Visning sker på egen hand, genom att ladda ner vår app som heter "köpa gård" kan Ni enkelt orientera Er ut på marken.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Förråd

På avdelning 16 i skogsbruksplanen finns en murad byggnad/förråd.

HitCounter