VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Jaktfastighet i Alvik, Luleå.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
15,3 ha
Skogsmark:
11,2 ha
Myr/kärr/mosse:
2,4 ha
Väg och kraftledning:
0,9 ha
Övrigmark:
0,8 ha
Virkesförråd:
840 m³sk
Fastighet:
Luleå Alvik 23:3

Utgångspris/ försäljningssätt

250 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

bild_Tomas Tomas Lundmark
Fastighetsmäklare
0910717589
tomas.lundmark@lrfkonsult.se
bild_Nils Nils Lundmark
Skogsekonom
0910717583
nils.lundmark@lrfkonsult.se
Anne-Lie Ottosson
Assistent
0920237722
0706681940
anne-lie.ottosson@lrfkonsult.se
LRF Konsult Luleå
Smedjegatan 16, 3 tr
972 33 Luleå
Luleå Alvik 23:3

Jaktfastighet i Alvik, Luleå.

Jaktfastighet, Luleå Alvik 23 :3 med goda jaktmöjligheter. Marken omfattar totalt ca 15 ha varav ca 11 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 840 m3sk och en bonitet om 3m3sk/ha/år. Jakten uppdelad på två licenser.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Stefan Drugge. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 11,2 ha med ett virkesförråd om totalt 804 m3sk varav ca 575 m³ sk är G2 och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Alvik 23:3 är uppdelad på 2 licenser. Alvik 23:3 med 8 ha registrerad på; Alviks Jaktvårdsförening med en registrerad areal om ca 6 274 ha. Alvik 23:3 med 7 ha är även registrerad på; Aledalens VVO med en registrerad areal om ca 5 019 ha.

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

HitCounter