VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet i Långnäs, Luleå.

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
112,9 ha
Skogsmark:
104,5 ha
Myr/kärr/mosse:
1,7 ha
Inägomark:
5,4 ha
Väg och kraftledning:
0,5 ha
Övrigmark:
0,8 ha
Virkesförråd:
8 250 m³sk
Fastighet:
Luleå Långnäs 4:2

Utgångspris/ försäljningssätt

2 100 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

bild_Tomas Tomas Lundmark
Fastighetsmäklare
0910717589
tomas.lundmark@lrfkonsult.se
Anne-Lie Ottosson
Assistent
0920237722
0706681940
anne-lie.ottosson@lrfkonsult.se
bild_Nils Nils Lundmark
Skogsekonom
0910717583
nils.lundmark@lrfkonsult.se
LRF Konsult Luleå
Smedjegatan 16, 3 tr
972 33 Luleå
Luleå Långnäs 4:2

Skogsfastighet i Långnäs, Luleå.

Skogsfastighet i Långnäs, Luleå med en total areal om ca 113 ha varav ca 104 hektar produktiv skogsmark. Fastighetens virkesförråd uppgår till ca 8250 m3sk med en bonitet om 3,6 m3sk/ha/år. Fastigheten ingår i Aledalens VVO med jaktmarker om ca 5019 hektar.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Stefan Drugge. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 104,5 ha med ett virkesförråd om totalt ca 8250 m3sk varav ca 4288 m³ sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Aledalens VVO med marker om ca 5019 ha.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Inga kulturlämningar eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

HitCounter