VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Åstugan, Bettna - 45 ha

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
44,9 ha
Skogsmark:
29,5 ha
Inägomark:
1,7 ha
Väg och kraftledning:
0,7 ha
Täktmark:
13,0 ha
Virkesförråd:
5 685 m³sk
Fastighet:
Flen Broby 1:6
Åstugan
64033 Bettna

Utgångspris/ försäljningssätt

3 400 000 kr
Anbud

Kontakt

bild_Thomas Thomas Nordén
Fastighetsmäklare
011194906
0703727144
thomas.norden@lrfkonsult.se
bild_Erik Erik Hansson
Jägmästare
011-19 49 04
0738-14 25 00
erik.hansson@lrfkonsult.se
LRF Konsult Katrineholm
Drottninggatan 1
641 30 Katrineholm
Flen Broby 1:6

Åstugan, Bettna - 45 ha

Tillfälle att förvärva en skogsfastighet om totalt 44,9 ha varav 29,5 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 5 700 m³ sk. På markerna finns en fd. sandtäkt som idag är återställd och i fastighetens västra del finns det enklare torpet Åstugan. Fastigheten har gräns mot Åkforsån i väster och erbjuder jakt efter framförallt klövvilt.

Byggnader

Åstugan

Stuga med två rum och kök på torpargrund i trästomme och fasad av stående träpanel under tak av tegel. Vidbyggd altan mot sydväst. Stugan är ansluten till elnätet men har ej indraget vatten. Stort renoveringsbehov föreligger. Vid Åstugan finns även ett mindre uthus samt en jordkällare och ett utedass.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Erik Hansson, LRF Konsult, inför försäljningen. Enligt skogsinventeringen omfattar skogsmarken ca 29,5 ha med ett virkesförråd om totalt ca 5 700 m³ sk varav ca 3 900 m³ sk är G2-, S1- och S2-skog. Virkesförrådet består nästan uteslutande av tall och fastighetens medelbonitet är beräknad till 6,5 m³ sk per ha. Skogsmarken är mycket lättilgänglig och erbjuder korta transportavstånd.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Inägomark

Arealen inägomark är 1,7 ha enligt kartmätning och används idag som betesmark. Marken är upplåten genom ettårigt avtal.

Övriga marktyper

På fastigheten har det tidigare bedrivits sandtäkt, Broby sand. Täkten som totalt upptar ca 13 ha är återställd och efterbehandlingen är godkänd.

Jakt

Jakt efter framförallt klövvilt.

Vägbeskrivning

Från Katrineholm kör väg 52 mot Nyköping ca 17 km, vid korsningen (väg 216 till Björkvik) är fastigheten på höger sida. Från Bettna, Flen, Nyköping kör väg 52, förbi Tuntorp bad/camping fortsätt ca 2 km sedan är fastigheten på vänster sida. I LRF Konsults app "Köpa Gård" finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten samt klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

HitCounter