VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA
Visa alla bilder
Skogsfastighet med boende i Bjursträsk

Fakta om fastigheten

Typ:
Lantbruk
Totalarea:
69,7 ha
Skogsmark:
62,9 ha
Inägomark:
1,3 ha
Väg och kraftledning:
2,0 ha
Övrigmark:
3,5 ha
Virkesförråd:
4 550 m³sk
Boyta:
134 kvm
Fastighet:
Luleå Alvik 19:4
Södra Bjursträsk 215
97591 Luleå

Utgångspris/ försäljningssätt

2 400 000 kr
Intresseanmälan

Kontakt

bild_Tomas Tomas Lundmark
Fastighetsmäklare
0910717589
tomas.lundmark@lrfkonsult.se
bild_Nils Nils Lundmark
Skogsekonom
0910717583
nils.lundmark@lrfkonsult.se
LRF Konsult Luleå
Smedjegatan 16, 3 tr
972 33 Luleå
Luleå Alvik 19:4

Skogsfastighet med boende i Bjursträsk

Charmig skogsfastighet med gård och ekonomibyggnader vackert beläget vid Bjursträsket i Alvik, Luleå. Fastigheten ligger omringad av egen skogsmark. Fastigheten har ett virkesförråd om ca 4550 m³sk och en bonitet på ca 3,8 m³sk/ha/år. Fastigheten gränsar mot Piteå kommungräns och Rosfors Naturreservat.

Byggnader

Bostadshus

Fastigheten är belägen på södra sidan om Bjursträsket, gården ligger bland de sista husen i byn på vägen mot Rosfors. Trevlig omgivning med skogsfastigheten som omringar gården. Vackert beläget med sjön nedanför huset. Bostadshuset har två våningar samt källare. Plåttak, träpanel och tvåglasfönster. Bostadshuset är enligt fastighetstaxeringen uppförd 1950 med en areal om 149 m², boyta 134 m². Entré plan fördelar sig på hall, toalett med dusch, kök och vardagsrum. Övre plan fördelar sig på hall, toalett, två sovrum samt tre alkover. Källaren fördelar sig på hall, pannrum, förråd, förråd samt tvättstuga. Uppvärmning sker via kombinerad ved och el-panna med ackumulatortank om 500 L. Övriga byggnader på gården är: loge, grillkåta, stuga vid vattnet, förråd samt garage och två härbren. Enskilt vatten och avlopp. Vattenpumpen är trasig.

Loge

Fasad av trä, plåttak och trägolv. Byggnaden består av ett enda rum.

Grillkåta

Grillkåta med kåpa för rök. Timrad byggnad med papp-tak.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Stefan Drugge. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 63 ha med ett virkesförråd om totalt 4550 m3sk varav ca 1960 m³ sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten är registrerad i Alviks jaktvårdsförening med en registrerad areal om ca 6274 ha.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns 3 stycken forn-och kulturlämningar i form av boplatser och tjärdalar utspridda längst med sjökanten och berör avdelningarna 7, 16 och 21 i skogsbruksplanen.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 708000 kr

HitCounter